Raamatun sana tänään
Pe 24.10.2014
”Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne.” 5. Moos. 10:12.
Päivän luvut: Ilm. 7; Sananl. 19.
Tekstin koko: A+ A-

 

 

Rukouspysäkki Toholammin kirkossa sunnuntaisin klo 20-22. Kirkko avoinna hiljentymistä ja rukousta varten.

Osoite: Kirkkotie 143, 69300 Toholampi.

 

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa isänpäivänä 9.11.2014.

Katso lisätietoja: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content31695F

 

Ehdokkaat Toholammin seurakunnan seurakuntavaaleissa   kirkkovaltuustoon:

 

                                    I Yhteinen seurakunta:

 

Äänestysnumero         Nimi                             Ammatti

 2                                   Ali-Haapala Virpi          hallintojohtaja

 3                                   Finnilä Ulla                   emäntä

 4                                   Hirvikoski Ville              opiskelija

 5                                   Hopeavuori Jari            insinööri

 6                                   Hovila Liisa                   yrittäjä

 7                                   Järvenoja Erkki             metallimies

 8                                   Keskitalo Alpo               mv., eläkeläinen

 9                                   Kopsala Kimmo             hopeaseppä

10                                  Liinamaa Heikki             agrologi, mv.

11                                  Polso Eero                     maanviljeiljä

12                                  Toikkanen Leila             eläkeläinen

 

                                   II Luonnollisesti Lestillä:

 

Äänestysnumero        Nimi                               Ammatti

13                                 Lappi Timo                     kouluneuvos

14                                 Similä Marketta              maaseutuasiam.

15                                 Tervala Mona                 opiskelija, kotiäiti

 

 

                                     III Kristillisten perusarvojen puolesta:

 

Äänestysnumero        Nimi                              Ammatti

16                                 Kirsilä Pirkko                  myyjä

17                                 Koskela Jouko               konelaitosmies

18                                 Paananen Pauliina        merkon., kotiäiti

19                                 Puoliväli Matti                LVI-työteknikko

20                                 Syri Markku                   toimitusjohtaja

 

                                     IV Sosialidemokraatit:

 

Äänestysnumero        Nimi                             Ammatti

21                                 Harju Ulla-Riitta            sairaanhoitaja

22                                 Itäniemi Aimo               eläkeläinen

23                                 Porkola Veijo               opiskelija, opettaja

 

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavilla kirkkoherranvirastosta.

 

Ennakkoäänestys on ma-pe 27.–31.10.2014 klo 9.00-18.00 kirkkoherranvirastossa, Lampintie 7, 69300 Toholampi.

Ennakkoäänestys on mahdollista myös seuraavissa paikoissa:

  • ti 28.10. klo 10-12 JiiPeen Valinta, Poikkitie 19, Sykäräinen
  • ti 28.10. klo 13-16 Lestijärven seurakuntakoti, Lestintie 12, Lestijärvi
  • to 30.10. klo 10-12 Kotipirtti, Niemeläntie 3 B, Lestijärvi
  • to 30.10. klo 13-16 Lestijärven seurakuntakoti, Lestintie 12, Lestijärvi
  • pe 31.10. klo 10-12 Palvelutalo Männistö, Sairaalantie 4, Toholampi
  • pe 31.10. klo 13-15 Toholammin Lukio, Ullavantie 18 A, Toholampi

 

Varsinainen vaalipäivä:

  • su 9.11. klo 11-20 Toholammin seurakuntakoti, Lampintie 7, Toholampi

 

TIETOJA JA OHJEITA KOTIÄÄNESTYKSESTÄ

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?

Kotiäänestys on tarkoitettu äänioikeutetulle henkilölle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää tällöin ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotiseurakunnassa.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan äänestäjän seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse. Lomakkeita saa seurakunnasta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisesti ja allekirjoitettava.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Yläosaltaan täytetty lomake toimitetaan vaalilautakunnalle seurakunnan kirkkoherranvirastoon esimerkiksi postitse. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kirkkoherranvirastossa hyvissä ajoin, viimeistään 24.10.2014 ennen klo 16.

Milloin kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys toimitetaan 27.–30.10. klo 9–20 ja 31.10. klo 9–16. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjallisesti tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen

Miten kotiäänestys toimitetaan?

Kotiäänestys eroaa yleisestä ennakkoäänestyksestä siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö, joka kuitenkaan ei saa olla ehdokkaana ao. vaaleissa.

Äänestäjä merkitsee kirkkovaltuuston vaaliehdokkaan numeron valkoiseen äänestyslippuun ja seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaaliehdokkaan numeron oranssiin äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Kummankin vaalin äänestysliput suljetaan samaan vaalikuoreen. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen seurakunnan vaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut kirkon vaalijärjestyksessä säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, jonka vaalitoimitsija toimittaa seurakunnan vaalilautakunnalle.

 

Vaalikone

Haluaisitko äänestää seurakuntavaaleissa, mutta et tunne ehdokkaita? Avuksi tulee vaalikone.

Seurakuntavaaleissa on käytössä valtakunnallinen vaalikone, joka toteutetaan yhteistyössä MTV3:n kanssa. Vaalikone avataan äänestäjille 13.10.

Vaalikone on äänestäjää varten. Sen avulla äänestäjät pääsevät tutustumaan muutoin ehkä heille tuntemattomien ehdokkaiden mielipiteisiin ja taustoihin.

Toholammin seurakunnan ehdokkailla on mahdollisuus olla halutessaan mukana vaalikoneessa.
Vaalikoneen kysymykset ovat valtakunnallisia.

Vaalikone netissä: http://www.mtv.fi/uutiset/seurakuntavaalit

Ajankohtaista:

Kirkolliset

Katso seurakunnan tapahtumat ja konsertit. Lue lisää

Kirkossa luettavat tekstit

  Lue lisää

Syketyö

Syke on Toholammin seurakunnan uusi työmuoto, jossa tarkoituksena on tavoittaa heitä, jotka eivät ole vielä löytäneet kotiaan seurakunnasta sekä tarjota aivan uutta virtaa juurtuneimmillekin jäsenille. Syketyö on tavoittavaa työtä, joka tulee lähelle ihmisen arkea. Haluamme oppia tuntemaan toisiamme ja Jumalaa paremmin. Lue lisää

Ajankohtaista diakoniatyössä

  Lue lisää

Esirukous

Esirukoussivulla voit jättää rukouspyyntösi liitettäväksi seurakunnan yhteiseen esirukoukseen, joka rukoillaan jumalanpalveluksissa. Lue lisää

SEURAAVIA TILAISUUKSIA
Su 26.10.
Klo 10:00
Messu Toholammin kirkossa, Moberg, Rautiola, Lumina Mari Peltokankaan johdolla. Jp-ryhmien vetäjät avustavana ryhmänä.
Kirkkokahvit Rauhanyhdistyksellä ja klo 12 seurat, Hannu Kinnunen.
Su 26.10.
Klo 10:00
Pyhäkoulu Lestijärven seurakuntakodilla.
Su 26.10.
Klo 12:30
Pyhäkoulu Pirjo ja Erkki Järvenojalla.
Su 26.10.
Klo 20-22
Rukouspysäkki Toholammin kirkossa. Kirkko avoinna hiljentymistä ja rukousta varten.