Tekstin koko: A+ A-

Seurakuntavaalit 2018

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa sovittuina määräaikoina kirkkoherranviraston aukioloaikojen puitteissa.

Toimikunnat laativat muistiot kokouksistaan, jotka ovat luettavissa ao. työntekijöillä tai toimikunnan puheenjohtajalla. Kirkkoneuvosto on nimennyt edustajansa eri toimikuntiin.

Tietoa seurakuntavaaleista

Seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpano:

Heikki Liinamaa, pj.  (varajäsen Martti Hylkilä)

Raija Heikkinen, Yli-Lesti (Marja-Liisa Uusitalo)

Risto Koskela (Anneli Huhtala)

Marja Koskela (Sinikka Jutila)

Seija Hovila (Antero Ylitalo)

Jukka Lintilä (Kimmo Virkkala)

Huomaa, että vaalilainsäädäntö on tiukentunut. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, varajäsen, vaalitoimitsija tai -avustaja. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.

Ennakkoäänestys 6.11.-10.11.2018

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Toholammin vanhan pappilan pappilasalissa, osoite: Lampintie 7, 69300 Toholampi, kello 9.00 – 18.00 sekä alla olevassa ennakkoäänestyspaikassa seuraavasti:

Lestijärven seurakuntakoti, osoite: Lestintie 12, 69440 Lestijärvi, 6.11.2018 klo 13-18

Lestijärven seurakuntakoti, osoite: Lestintie 12, 69440 Lestijärvi, 8.11.2018 klo 13-18

Lestijärven seurakuntakoti, osoite: Lestintie 12, 69440 Lestijärvi, 10.11.2018 klo 13-18

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 050 400 8052.

Varsinainen vaalipäivä su 18.11.2018 klo 11-20 ja vaalipaikka on Toholammin seurakuntakoti, osoite Lampintie 7, 69300 Toholampi.

Seuraava vaalilautakunnan kokous 16.11.2018.

Ehdokaslistojen yhdistelma seurakuntavaaleissa 18.11.2018

Ehdolla Toholammin seurakunnan kirkkovaltuustoon

I  Seurakuntaväen lista – Yhteinen seurakuntamme

        2 Ulla Finnilä, emäntä, lähihoitaja

        3 Ulla-Riitta Harju, sairaanhoitaja

        4 Ville Hirvikoski, opiskelija, HuK

        5  Eero Polso, maanviljelijä, eläkeläinen

        6  Marketta Similä, maaseutuasiamies

II Sinun seurakuntasi

         7 Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja

         8 Terhi Elamaa, varhaiskasvatuksen johtaja

         9 Jukka Hannula, eläkeläinen

       10 Sirpa Jämsä, eläkeläinen, maatalousyrittäjä

       11 Airi Kentala, FM, opettaja

       12 Matti Korhonen, työturvallisuusp. evp., työnohjaaja

       13 Erkki Kujala, YTT

       14 Minna Lankinen, suunnittelija

       15 Aili Myllykoski,yrittäjä

       16 Keijo Raitanen, teol. kand.

       17 Katja Rimpioja, opettaja

       18 Annikki Salo, eläkeläinen

       19 Heli-Seija Salo, lab. hoitaja, bioanalyytikko

       20 Kirsi Salonen, päiväkodin johtaja

       21 Elvi Virkkala, rehtori emerita, opettaja

III Kristillisten perusarvojen puolesta

       22 Jouni Haaponiemi, tuotantotyöntekijä, yrittäjä

       23 Aulis Isokangas, seurakuntamestari

       24 Pirkko Kirsilä, merkonomi

       25 Jouko Koskela, konelaitosmies

 

---------

Varsinaisen vaalipäivänä voi siis äänestää vain yhdessä äänestyspaikassa (lainsäädäntö muuttunut). Tämän johdosta järjestetään linja-autokuljetus Lestijärveltä ja Sykäräisestä Toholammille seuraavasti:

Lähtö klo 13.10. Ojalan tiehaara, klo 13.20 Yli-Lesti, Teboil, klo 13.35 Lestijärven seurakuntakoti, klo 13.45 Syri, Haravojan pysäkki, klo 13.55. Neste, Sykäräinen. Matkan varrelta voi tulla kyytiin. Paluukyyti äänestyksen jälkeen. Kuljetus on ilmainen. Voit ilmoittautua halutessasi kuljettajalle, p. 040 504 0304/Sakari Similä.