Tekstin koko: A+ A-

Rippikouluilmoittautuminen 2018-2019

Rippikouluilmoittautuminen on tehty vuodesta 2015 lähtien sähköisesti.

Ohjeet ilmoittautumiseen tulevat kotiin saapuvassa kirjeessä. Tiedot on täydennettävä huolellisesti.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Rippikoululaisen henkilötiedot (täytä huolella)
*
Etunimet
*
Sukunimi
*
Syntymäaika
(ppkkvv, esim. 020399)
*
Postiosoite
*
Postinumero
*
Postitoimipaikka
*
Puhelinnumero
*
WhatsApp
Onko puhelinnumeroon liitetty WhatsApp-tili?


Erityistiedot rippikoululaisesta
*
Sairaudet
Onko rippikoululaisella jokin sairaus/vaikeus, joka olisi syytä tietää?


Mikä?
Fyysiset ja henkiset sairaudet/ongelmat on ilmoitettava, mikäli nuorella niitä diagnosoitu.
*
Allergiat
Onko rippikoululaisella jokin allergia (ruoka-aine tai muu)?


Mikä?
Jos rippikoululaisella on allergia, mikä?
Lääkitys sairauteen ja/tai allergiaan
Jos kyllä, mikä? Luettele kaikki lääkkeet, joita nuori säännöllisesti käyttää.
Lääkityksen hoito
Hoitaako rippikoululainen itse lääkityksen sairauteen ja/tai allergiaan?


*
Särkylääkkeen antaminen
Saako rippikoululaiselle antaa tarvittaessa normaalin särkylääkkeen?


Käytämme särkylääkkeenä vain Panadol-valmistetta.
*
Uimataito
Osaako rippikoululainen uida?


*
Valokuvat
Saako rippikoululainen näkyä rippikoulussa otetuissa yleiskuvissa?


Kuvat ovat yleiskuvia, joissa näkyy useita ihmisiä suurella alueella.
*
Tupakointi
Tupakoiko rippikoululainen?*
Päihteettömyys
Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet ovat rippikoulussa kiellettyjä. Sääntöjä rikkova nuori joudutaan lähettämään kotiin, rippikoulu voi keskeytyä, asia ilmoitetaan lastensuojeluun sekä tarvittaessa poliisille.

Huoltajan/huoltajien tiedot
*
Nimi
*
Puhelinnumero
Nimi
Puhelinnumero
Leirivalinnat (valitkaa vähintään yksi vaihtoehto)
*
Ykkösvaihtoehto
Kakkosvaihtoehto
Kolmosvaihtoehto
Rippikoulu muualla
Järjestävä toimija ja paikka
Perustelu leirivalinnoilleKaverit (jos valittu yllä)
Kenen kanssa rippikoululainen haluaa samalle leirille?
Muu perustelu
Perusteluiden tulee olla merkitykselliset, jotta ne voivat vaikuttaa leirivalintaan.
Vapaaehtoistehtävät (ei pakollinen)
Haluan auttaa...
Haluan olla apuna seuraavissa tehtävissä. Vapaaehtoinen juttu. Työntekijä ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä. Tehtävistä saa merkinnän.
Rippikoululaisen ilmoittautumistunniste
*
Tunniste
Tunnisteen luominen on merkitty lähetettyyn kirjeeseen