Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2014

Kokous 8.5.2014

Vaalilautakunnan valitseminen 2014

Vaalilautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

 

Raija Brandt, Tarja Kangasvieri, Martti Hylkilä, Eila K Peltokangas, Helena Keskitalo, Jarmo Finnilä, Janne Syri, Heikki Järvenoja ja Ahti Harju. Puheenjohtajaksi valittiin Helena Keskitalo.

Varajäseniksi valittiin:

Tuula Virkkala, Tuulikki Syri, Anna-Maija Kujala, Jukka Lintilä, Aimo Kattilakoski, Matti Honkala, Eero Polso, Markku Alapiha ja Marja Koskela.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Liitteenä olevan toimintakertomuksen mukaan toiminta on ollut monipuolista ja vireää seurakunnassamme.

Tilinpäätös osoittaa tulojen ja menojen jälkeen vuosikatteeksi 9 884 €, poistojen jälkeen alijäämä on kuitenkin 23 086 €.

Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Todettiin toiminnan olleen vilkasta ja monipuolista. Tilinpäätöksen mukaan seurakunnan talous on hieman vahvistunut. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen mukaisesti vuodelta 2013. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus menee tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen sitten kirkkovaltuuston vahvistettavaksi

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään esityksen mukaisesti.

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto kävi toiminnasta ja tilinpäätöksestä vilkkaan keskustelun. Toiminta on ollut vilkasta ja työntekijät sitoutuneita työhönsä. Kirkkovaltuusto antoi työntekijöille kiitoksen menneestä vuodesta. Tilinpäätöskertomukseen lisättiin tilintarkastajan antama lisäinfo joka koski käyttöomaisuuden muutosta Lestijärven tonttien osalta: Lestijärven tontit on arvostettu kiinteistövälittäjän arvioimaan 

käypään arvoonsa. Tonttien kaavoituksesta joudutaan maksamaan kunnalle kehittämisrahaa 60 % tonttien myyntihinnasta arvioin mukaan yhteensä 149 400 €, joka tilitetään kunnalle sitä mukaa kun tontteja myydään.

Tällä lisäyksellä kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja antoi tili- ja vastuuvapautuksen asianomaisille.

Kokous 30.9.2014

Lestijärven rantatonttien myynti

 

Lestijärven rantatonteista on myyty aikaisemmin 5 tonttia kortteleiden 226 ja 227 alueelta.

Nyt on saatu tarjoukset korttelin 225 alueelta. Tontteja on alueella yhteensä 4 kpl ja kaikista on tehty tarjous. Tontista nro 1 on tehty tarjous edellisen tarjouskauden toukokuun loppuun  mennessä, tarjoushinta 31 100 €. ( Laskettu arvioi tontille 25 000 €). Ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen  tontteja on kaupattu arviohinnoilla. Tonteista 2 – 4 on saatu tarjous arvioidun hinnan mukaisesti  25 000 €/tontti.

Tonttien arvion on tehnyt Jokivarren Op-Kiinteistökeskus Oy 30.11.2011.

Kn:n esitys

Kirkkoneuvosto esittää myynnin edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tontit sijaitsevat Pappilanpuron asemakaava-alueella. Osakortteli 18 ja kortteli 225.

Tontti nro 1   31 100 € , tarjoaja Teijo Brandt, tontti nro 2  25 000 €,tarjoaja Eija ja Juha Jylhä, tontti nro 3  25 000 €,tarjoaja Toivo Nybacka, tontti nro 4 25 000, tarjoaja Pirjo Lindholm.

Kv:n päätös

Kirkkovaltuusto päätti myydä tontit kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

Tonttikaupat lähetetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin/Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Veroprosentti vuodelle 2015

Kn:n esitys

Veroprosentti pidetään ennallaan vuonna 2015 1,90 %

Kv:n päätös

Kirkkovaltuuston päätös esityksen mukainen.

Talouspäällikkö selvitti tuloslaskelman toteutumisen elokuun loppuun mennessä. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Ylijäämä oli n. 80 000 € ilman poistoja. Marras-joulukuussa verohallinto perii takaisin arviolta  n. 20 000 € liikaa tilitettyjä verotuloja.