Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2013

Kokous 24.2

 

Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin:

Jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunta

Ritva  Hänninen

Lähetystyönjohtokunta

Ulla-Riitta Harju

Kasvatustyön johtokunta

Virpi Ali-Haapala

Diakoniatyön johtokunta

Rauno Saukko

 

Toisen nuorisonohjaajan viran täyttäminen

Toholammin seurakunnan nuorisonohjaajan virkaa oli hakenut neljä henkilöä, joista yksi epäpätevä.

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat khra Ritva-Elina Pylväs, kn vpj Alpo Keskitalo, kasvatustyön johtokunnan pj Heli Salo ja kn:n edustaja Päivi Saarinen esitti valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Heininevan.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita virkaan Jani Heininevan Ilmajoelta. Jani Heinineva aloittaa työt välittömästi 1.3.2013.

Seurakunnan rakennus./kiinteistötyöryhmän nimeäminen

 

Työryhmän tehtävinä olisi rakennusten kunnon tarkistaminen, pikaisten korjaustarpeiden ja tiedossa olevien tulossa olevien korjausten kartoittaminen, kunkin kiinteistön käyttöasteen selvittäminen, kunkin rakennuksen sähkö- ja lämmityskustannusten kartoittaminen, edullisemman lämmitysjärjestelmän mahdollisuuden selvittäminen investointikustannuksineen, sekä jokaisen rakennuksen myyntimahdollisuuden ja –tarpeen arviointi kirkkoneuvostolle tulevien talousarvioiden valmistelua varten ainakin viiden vuoden ajalle,  eli säästömahdollisuuksien etsiminen kiinteistöissä pitkänajan suunnitelman kautta.

 

 

Toimikuntaan valittiin seuraavat:

Liinamaa Heikki, Paloranta Paavo, Salo Jukka ja Kimmo Virkkala, varalle Juha Muli

 

Seurakunnan toiminnallisen selvityksen työryhmän nimeäminen

 

Ryhmän tehtävinä olisi laatia kuvaus seurakunnassa olevien virkojen ja toimien tehtäväkuvasta  sekä mahdollinen esitys niiden muuttamisesta tai mahdollisten muutosten kartoitus, selvittää mahdollisuus vastaisuudessa vapautuviin virkoihin kuuluvien tehtävien hoitaminen edelleen omana työnä ja/tai ulkoistamalla, sekä kultakin tehtäväalueelta saatavien mahdollisten säästöjen etsiminen kirkkoneuvostolle seuraavan talousarvion valmistelua varten.

Toimikuntaan valittiin Marketta Similä, Ali-Haapala Virpi, Keskitalo Alpp ja Virkkala Kimmo.

Metsänmyynti talousarvion mukaan

Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset harvennusleimikosta. Tarjouserittelyt käsitellään kokouksessa

Kirkkoneuvosto päätti myydän harvennusleimikon parhaan tarjouksen tehneelle Biowatti Oy:lle. Kokonaistarjous pyydetyltä puumäärältä 10 597 €.

Kokous 19.4

 

Vt kappalaisen valinta

Tuomiokapitulissa on ollut haettavana Toholammin vt kappalaisen virka 9.6-31.12.2013 väliselle ajalle (ja mahdollisesti pitempäänkin). Hakuaika päättyi 2.4.

Prosessi etenee niin, että ilmoittautumisajan päätyttyä tuomiokapituli pyytää seurakunnan kirkkoneuvostolta lausunnon ilmoittautuneista ja pyytää seurakuntaa laittamaan muutaman nimen siihen järjestykseen, jossa heitä tehtävään toivotaan.  Neuvosto siis haastattelee ja laittaa nimet järjestykseen.  Tuomiokapituli sitten päättää, kuka tehtävään määrätään.  Kappalaisen sijaisen palkkauksen  vaativuusryhmäksi vahvistetaan 601.

Kokous 29.4

 

Vt kappalaisen valinta

Kirkkoneuvosto haastatteli kaikki neljä haastatteluun kutsutut hakijat.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää vt kappalaisen virkaa  hakeneen Sebastian Widjeskogin ensimmäiselle sijalle.

Perusteluna kirkkoneuvosto lausuu seurakunnan tarvitsevan lisää  teologista työvoimaa ja  halun saada raamattu- ja opettajan koulutusta omaava henkilö nuorten- ja  nuortenaikuisten pariin . Sebastian Widjeskogin raamattunäkemys todettiin lähimmäksi seurakunnassa vallitsevaa raamattunäkemystä.

Sebastin Widjeskog on kiinnostuneet myös maallikkojen koulutuksesta ja hyödyntämisestä seurakuntatyössä.

Kokous 5.6

 

Metsänmyynti

Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset metsänmyynnistä. Metsäneuvoja Jarmo Juntunen esittelee saapuneet tarjoukset kokouksen alussa. Talousarvioon on varattu yhteensä metsänmyyntituloja 40 000 €. Aikaisempi myynti harvennuksista oli n. 13 000 €.

Tarjouksen oli jättänyt UPM-Kymmene Oyj, Junnikkalan Saha Oy, Keitele Forest Oy ja Metsäliitto Osuuskunta

Kirkkoneuvosto päätti myydä leimikon parhaan kokonaistarjouksen tehneelle Junnikkalan sahalle.  Junnikkalan tarjouksessa puun katkonta ja määrämitat mahdollistavat parhaan lopputuloksen myyjälle.

Talousseminaari:
Syksyllä esitetään pidettäväksi kiinteistö- ja henkilöstötyöryhmien raporttien valmistuttua ennen talousarvion varsinaista valmistelua kirkkovaltuuston ja -neuvoston yhteinen seminaari seurakunnan talouden tasapainottamisesta sekä päätöksiä valmisteleva keskustelu tarvittavista toimenpiteistä.

Päätettiin pitää seminaari 26.9.2013, seminaariin kutsutaan kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Seminaariin pohjana olisi toiminta- ja kiinteistötyöryhmien raportit.

Kokous 4.7

 

Nuorisonohjaajan virkavapauden aikainen tehtävien hoitaminen

Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessa, että asiasta keskustellaan työntekijöiden kesken ja siihen palataan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuosilomien yms takia työntekijöiden kanssa keskustelua on kesällä vaikea järjestää. Kasvatusasiain johtokunta on kirkkoneuvoston päätöksestä tietoisena antanut asiasta lausunnon (liittenä johtokunnan päätös). Kirkkoneuvosto käsittelee lausunnon ja kuulee kokouksessa nuorisonohjaaja Jani Heininevaa sekä kasvatusasiain johtokunnan puheenjohtajaa, jotka kirkkoherran päätöksellä kutsutaan kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Heli Salo ja Jani Heinineva olivat kertomassa kokouksen aluksi johtokunnan ja työntekijän mielipiteen asiasta. Todettiin olevan toiminnan kannalta tärkeää valita sijainen. Nykyään varhaisnuorisotyö on kiitettävästi hoidettu eikä katkosta haluta syntyvän.

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita nuorisotyönohjaajan   virkavapauden ajaksi sijaisen. Paikka laitetaan välittömästi  hakuun ja sijaisen virkasuhde kestää 31.5.2015 saakka.

Kokous 28.8

 

Nuorisonohjaajan viransijaisuuden täyttäminen

Hakuaika sijaisuuteen päättyi 20.8.2013. Hakijoita yhteensä 7 kpl.

Kirkkoneuvosto avaa  hakemukset ja toteaa hakijat. Päätetään miten edetään asiassa.

Viransijaisuutta olivat hakeneet:

Tuominen Petra

Sosionomidiakoni

Wennström Tiina

Yhteisöpedagogi

Keskitalo Anja

Nuorisotyönohjaaja

Rannantie Mirva

Nuorisotyönohjaaja

Knuutinen Teppo

Yhteisöpedagogi (valmist. 27.9.13)

Huhtala Janne

Sosionomi

Autio Raisa

Lähihoitaja/Laitoshuoltaja

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun Mirva Rannantien ja Anja Keskitalon. Haastattelu pidetään ma 2.9.2013 klo 15.00 -. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat ja tekee päätöksen haastattelujen jälkeen

Veroprosentti vuodelle 2014

 

Seurakunnan talous on kiristynyt oleellisesti. Verotulot eivät ole kasvaneet entiseen malliin. Yleinen taloustilanne suomessa on heikentynyt  ja se näkyy myös Toholammilla. Lisäksi veronmaksajat ovat  hieman vähenneet. Menoja täytyisi vähentää ja tuloja saada lisää. Menojen vähentäminen on vaikeaa. Toholammin seurakunta on aina elänyt säästeliäästi. Tällaisessa tilanteessa on vaikea kovin paljon löytää menojen vähennyksiä. Aina vähän voidaan löytää säästöjä, mutta rajansa on siinäkin. Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen 132 000 €.

Jos veroprosentti nostettaisiin 1,90 %, niin saataisiin verotuloja n. 70 000 € lisää.

Tp:n esitys

Uusi veroprosentti vuoden 2014 alusta 1,90 %, nykyinen 1,75 %.

Kn:n päätös

Esityksen mukainen, esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kokous 2.9

 

Nuorisonohjaajan viransijaisuutta hakeneiden haastattelu ja valinta

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.8 kutsua haastatteluun Mirva Rannantien ja Anja Keskitalon. Kirkkoneuvosto haastattelee hakijat ja tekee sen jälkeen valinnan.

Kn:n päätös

Mirva Rannantie ilmoitti saaneensa paikan Lahdesta. Haastatteluun saapui vain Anja Keskitalo.

Kirkkoneuvosto haastatteli Anja Keskitalon ja päätti haastattelun jälkeen yksimielisesti valita hänet viransijaiseksi 31.5.2015 saakka. Palkkaus 503 ryhmän mukaan ja hän saa aloittaa työt välittömästi.

Kokous 28.11

Jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kirkoissa ja kappelissa

KJ 2 luku 2§ määrää, että jos seurakunnassa on useampia kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.

Khra:n esitys

Toholammin kirkossa pidetään jumalanpalvelus joka sunnuntai ja kaikkina kirkollisina juhlapyhinä sekä itsenäisyyspäivänä.
Lestijärven kirkossa pidetään jumalanpalvelus kolme kertaa kuukaudessa.
Sykäräisen kappelissa pidetään jumalanpalvelus touko-syyskuun välisenä aikoina kerran kuukaudessa, sekä loka-huhtikuun välisenä aikana kerran kuukaudessa viikkomessuna kappelikuoron harjoitusten edellä.

Kn:n päätös

Esityksen mukainen

Lähetysjohtokunnan kokous kokous 22.10.2013

 

Nimikkosopimus esitys kirkkoneuvostolle.

Johtokunta päätti edellisessä kokouksessa 18.9.13 selvittää Medialähetys Sanansaattajan kohteet ja tuoda seuraavaan kokoukseen.

Sopimuksen  euromäärä voisi olla SLS sopimuksen tasolla. 7000 euro/vuosi

Johtokunta päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle nimikkosopimuksen solmimista  Medialähetys Sanansaattajan kanssa. Kohteena, Intiaan suunnattu Naiset toivon lähteellä ohjelma. Sopimuksen  euromääräksi esitetään 7000euro/vuosi.

Kn:n päätös

Esityksen mukainen

 

Kinkeriaiheet 2014

15 kinkeripiiriä ilmoitti viime talvena halukkuutensa jatkaa kinkeriperinnettä omalla kylällä pidettävin kinkerein.

 Seppälän ja Nisulan kinkeripiirit on toivottu yhdistettävän yhdeksi kinkeripiiriksi samaan tapaan kuin on jo yhdistetty Kotilan ja Koskelan kinkeripiirit.

12 kinkeripiiriä on jo ilmoittanut vuoden 2014  kinkeritalon.  Niitä kinkeripiirejä (3), joissa kinkeritalo 2014 ei ollut vielä talvella 2013 tiedossa, pyydettiin erikseen vielä syksyllä kirkollisissa ilmoituksissa ilmoittamaan kinkeripiirinsä kinkeritalo kirkkoherranvirastoon lokakuun loppuun mennessä, jos kinkereitä kylällä siis halutaan jatkaa.

Tt-kokous keskusteli  kinkeriaiheeksi sopivasta ja päätyi ajatukseen, joka on selvimmin lyhyesti ilmaistuna sanottu sanoilla * Usko ja elämä*. Usko ja elämä on siis tt-kokouksen esitys kinkeriaiheeksi, joka olisi esillä yleisillä iltakinkereillä, sekä kouluilla pidettävillä koulukinkereillä. Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää Seppälän ja Nisulan kinkeripiirien yhdistämisestä sekä vuoden 2014 kinkeriaiheesta.

Khra:n esitys

Usko ja elämä on siis tt-kokouksen esitys kinkeriaiheeksi, joka olisi esillä yleisillä iltakinkereillä, sekä kouluilla pidettävillä koulukinkereillä. Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää Seppälän ja Nisulan kinkeripiirien yhdistämisestä sekä vuoden 2014 kinkeriaiheesta.

Esityksen mukainen

 

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio vuodelle 2014

Johtokunnat ovat laatineet toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset. Esitykset on kopioitu sellaisenaan suunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on liitteenä kokouskutsussa.

Talousarvion loppusumma on menojen osalta 944 230 €, toimintatuotot 78 200 €, verotulot 930 000 €, vuosikate 32 670 €, alijäämä poistojen 50 200 € jälkeen 17 530 €

 

Khra:n esitys

Hyväksytään esityksen mukaisesti

Kn:n päätös

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio hyväksyttiin liitteenä olevan suunnitelman   mukaisesti. Todettiin toiminnan olevan vilkasta ja monipuolista.

Talousarvio on laadittu tiukaksi mutta kuitenkin realistiseksi.