Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2014

Kokous 30.1

Kirkkoherran viran täyttäminen

 

Tuomiokapituli on todennut rovasti Ritva-Elina Pylvään eron Toholammin seurakunnan kirkkoherran virasta eläkkeelle siirtymistä varten 1.1.2014 alkaen. Virantäyttöprosessi on syytä käynnistää.

Vaalitapa

Lainsäädäntö kirkkoherran vaalia koskien on uudistunut ja muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2014.

 

Kirkkolain 8 luvun § 1 kuuluu seuraavasti:

 

” Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli voi päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).

Tuomiokapituli voi päättää, että yhteinen kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jos joku yhteisen kirkkoherran viran seurakunnista sitä pyytää.

Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”

Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisessä seurakunta- tai kirkkoherran vaaleissa.

 

Kirkkoherran viran erityiset tehtävät

Piispainkokouksen asettaman työryhmän kirkkoherran viran ehdollepanoa koskevan mietinnön (sarja B 2003:4) mukaan tuomiokapituli voi ennen viran auki julistamista varata kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa lausunnon viran erityisistä tarpeista. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

 

Kirkkoneuvoston  toimenpiteet

 

Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli

 

  1. pyytää seurakuntaa ilmoittamaan, mikäli se harkitsee pyyntöä välillisen vaalitavan käyttämisestä.

pyytää  Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostoa ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat kirkkoherran viran tehtävät Toholammin seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

Kn:n päätös

Kirkkoneuvosto ei näe tarpeita Toholammin seurakunnassa välilliselle vaalille. Vaalitapa säilyy siis ennallaan välittömänä vaalina.

Kirkkoneuvoston mukaan Toholammin seurakunnassa ei ole erityisiä tarpeita kirkkoherran viran tehtävien suhteen.  Kirkkoneuvosto ilmoittaa täten tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

 

Seurakunnan toimitiloista perittävät kulukorvaukset

Liitteenä olevissa laskelmissa on korotettu perittäviä kulukorvauksia. Korvaukset koskevat seurakuntataloja, Hongiston leirikeskusta, Jänissaarta  sekä hautaustoimen korvauksia.

Korvauksia on verrattu lähiseurakunnissa oleviin korvauksiin. Suurimmat muutokset ovat Hongiston leirikeskuksen kohdalla, Seurakuntakotien kohdalla ei suuria muutoksia. Hautaustoimen kohdalla hautapaikkamaksut säilyisivät ennallaan. Muut perittävät kustannukset on tarkistettu ja ovat suunnilleen seurakuntien keskiarvoissa.

Kn:n päätös

Seurakunnan toimitiloista ja hautausmaan osalta perittävät kulukorvaukset hyväksyttiin liitteiden mukaisesti seuraavin poikkeuksin. Hautausmaan osalta srk-mestarin työn korvaus on 20 €/t, sunnuntaikorvaus 40 €/t. Emännän työn korvaus myös 20 €/t ja apuemäntä 15 €/t.

Toholammin kirkon lämmitysjärjestelmän muutos

Kirkon lämmitysjärjestelmän suunnitteluun on varattu tälle vuodelle määräraha. Yhteisesti on päätetty aloittaa suunnittelu. Toholammin kunnan/ Kimmo Kentalan kautta sain yrityksen nimeltä Skapat Energia/ Tuomo Savosen yhteystiedot.

Yritys on puolueeton ja ammattitaitoinen omalla alallaan.

 

 Jo vuodesta 1998 Skapat Energia (www.skapatenergia.fi) on toiminut teollisuuden, yritysten ja julkisen sektorin pitkäaikaisena ja luotettavana kumppanina nopeasti muuttuvilla sähkömarkkinoilla sekä kumppanina asiakkaiden energiasäästökonsultoinnissa. Olemme, suurimpana suomalaisena sähkönhankinnan ja energia-tehokkuuden asiantuntijayrityksenä, yli 21 000 asiakkaan puolueeton ja luotettava kumppani. Asiakastyytyväisyydestä ja palvelun korkeasta tasosta kertoo pitkäaikaiset asiakassuhteet, jopa 96 % asiakkaistamme on valmis suosittelemaan Skapat Energiaa tuttavilleen/kollegoilleen.

1. Tarjous energiaselvityksestä (kirkko)

Meille Skapat Energiassa, vastuullisena sähkönhankinnan ja energiatehokkuuden yhteistyökumppanina, on tärkeää, että asiakkaanamme saatte säästöjä alati nousevilla energiahintojen markkinoilla.

Asiantuntijamme auttavat teitä vähentämään energiakulutusta ja siten energiakustannuksia, suunnitelmallisesti ja selvästi. Lisäksi asiantuntijamme avulla voitte tehdä energiatehokkuutta koskevat päätökset tutkitun ja puolueettoman tiedon pohjalta, eikä pelkästään mielikuvien ja mainonnan varassa. Tavoitteemme on auttaa teitä löytämään ne kustannustehokkaat työkalut jolla voitte toimia jatkossa energiatehokkaammin ja saada säästöjä kokonais-taloudellisesti järkevästi.

Energiaselvitys sisältää:

1. LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS

 Kiinteistötietojen keruu, mm. pohjapiirustukset

 Rakennuksen poikkileikkauskuva

 IV-katselmus

 Energia-analyysi, sisältäen historiatietojen keruun

 

2. ASIANTUNTIJAN KIINTEISTÖKATSEL MUS

 Rakenteet

 Lämmitysjärjestelmä

 Ilmanvaihtojärjestelmä

 Sähköjärjestelmä

 Käyttövesijärjestelmä

 Rakennusautomaatio

 

3. TULOKSET

 Valokuvallisen raportin kiinteistökatselmuksissa tehdyistä havainnoista

 Erillinen energiatodistus (1 rakennukseen), voimassa 10 vuotta

 Ehdotukset säästötoimenpiteiksi

 Säästötoimenpiteiden ohjeelliset takaisinmaksuajat

 Tulosteet rakennuksesta otetuista valokuvista

 Selvitys koostetaan yhtenäiseksi raporttikansioksi -> selkeä pitkän tähtäimen suunnitelma/toimenpidesuositukset energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kn:n päätös

Kirkkoneuvosto päätti pyytää SKAPAT OY:ltä lämmitystapavertailun Toholammin kirkon osalta. Vertailuun otetaan maalämpö, kaukolämpö ja pellettilämmitys.

Selvityksen kustannus tarjouksen mukaan 1 530 + alv.

Lisäksi erikseen pyydetään Hongiston leirikeskuksesta ja Sykäräisen kappelista lausunto tilojen energiasäästöstä. Alustava kustannus on n. 200 – 300 € per kiinteistö.

Kokous 26.3

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Liitteenä olevan toimintakertomuksen mukaan toiminta on ollut monipuolista ja vireää seurakunnassamme.

Tilinpäätös osoittaa tulojen ja menojen jälkeen vuosikatteeksi 9 884 €, poistojen jälkeen alijäämä on kuitenkin 23 086 €.

Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Todettiin toiminnan olleen vilkasta ja monipuolista. Tilinpäätöksen mukaan seurakunnan talous on hieman vahvistunut. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen mukaisesti vuodelta 2013. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus menee tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen sitten kirkkovaltuuston vahvistettavaksi

Digitaalisten urkujen hankkiminen Lestijärven kirkkoon

Kanttori Lauriina Hurtig on käynyt tutustumassa erilaisiin digitaalisiin urkuihin ja hän esitteli Lestijärven kirkkoon käypiä vaihtoehtoja.

Musiikkijohtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Lestijärven kirkkoon hankitaan Haapajärven Soitinpisteestä Kisselbach Gloria Excellent 242 -urut. Hinta on 9000 euroa ja siihen sisältyvät myös kaiuttimet ja asennus. Urut on vähän käytetty vuodelta 2009.

Kirkkoneuvoston päätös esityksen mukainen.

Lestijärven rantatonttien markkinointi

 

Päätettiin jatkaa markkinointisopimusta Jokivarren Opkk:n kanssa vuoden 2014 loppuun.

Kokous 15.5

 

Lestijärven Pappilanpuron kaavan kunnallistekniikan kustannusten korvaus

Pappilanpuron kaavassa ei ole erikseen sovittu kunnallistekniikan kustannuksista. Näin ollen kustannukset lasketaan kunnallislaissa olevan kehittämiskorvauksen mukaan 60 % arvonnoususta. Kehittämiskorvaus lasketaan alueen arvonnoususta uuden kaavan myötä.  Lähtökohtana on alueen entinen tila,( metsämaan arvo sekä aikaisemmat rantatontit 5 kpl). Nykytilanne on kaavatontit 16 kpl. Op Kiinteistökeskus on arvioinut tonttien nykyarvot ja tämän pohjalta on laadittu laskelmat.

Toholammin seurakunta maksaa Lestijärven kunnalle arvonnoususta 60 % yhteensä 134 620 €.

Toholammin seurakunnan ja Lestijärven johtoryhmät ovat käsitelleet asiaa kolmessa eri palaverissa ja ovat alustavasti hyväksyneet laskelmat.

Liitteenä sopimusluonnos sekä laskelma arvonnoususta.

Toholammin kirkonkaton maalausurakka ja Lestijärven kirkonkaton tervausurakka

Talouspäällikkö on pyytänyt maalausurakasta ja tervauksesta vähintään kolmelta yrityksestä tarjoukset. Tarjoukset avattu yhdessä khra:n kanssa 7.5.2013.

Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Toholammin kirkonkaton maalauksen tarjoajat

 

Yritys

Tarjoussumma

 

Kaukomaalaus Oy

41 664 € sisält.alv:n

 

Maalausliike Syri&Syri

55 800 € ”

 

Maalausliike Porkanmaa&Kallio

57 500 € ”

 

 

Kirkkoneuvosto valitsi maalaustyön suorittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Kaukomaalaus OY:n . Työn valvojaksi valittiin Toholammin kunnan tekninen toimisto Kimmo Kentala/ Juha Hopeavuori.

 

Lestijärven kirkonkaton tervauksen tarjoajat

Urakasta oli jätetty vain yksi tarjous. Uudenkarlebyyn rakennus- ja paanukatto.

Tarjoushinta 16 740 € sisältäen Alv:n.

Kirkkoneuvosto valitsi em. yrityksen suorittamaan tervausurakan. Työn valvojaksi valittiin Rakennuskannus ky Risto Pöllä.

Kastepuu Toholammin ja Lestijärven kirkkoon


Työntekijäkokouksessa on keskusteltu mahdollisuudesta ottaa kirkossa käyttöön kastepuu. Ajatuksena kastepuussa on, että sinä pyhänä kun jumalanpalveluksessa ilmoitetaan kasteesta vanhemmat/kummit/sisarukset ripustavat kastepuuhun sydämen muotoisen lapsen nimellä varustetun pahvisen lehden. Kun aikanaan vuoden aikana kastetut luetaan kerralla uudestaan, voivat vanhemmat/kummit ottaa oman lapsensa lehden kotiin.
Kirkon kuorissa on Toholammilla jo paljon esineistöä, joten yksi mahdollisuus olisi laittaa kastepuu sivuseinälle. Kirkkoherra tuo edullisen seinälle sopivan metallisen kastepuumallin kokoukseen ja kirkkoneuvosto päättää sen mahdollisesta hankinnasta. Mallilla on jo katsottu suntion kanssa sille sopivaa paikka Toholammin kirkossa.

Kirkkoherra tuo edullisen seinälle sopivan metallisen kastepuumallin kokoukseen ja kirkkoneuvosto päättää sen mahdollisesta hankinnasta. Mallilla on jo katsottu suntion kanssa sille sopivaa paikka Toholammin kirkossa

 

Hankitaan metallinen kastepuu Toholammin ja Lestijärven kirkkoon. Kirkkoherra käy neuvottelemassa toimintakeskuksessa tarkemmin kastepuuhun tulevista lehdistä ja siitä miten nimet saadaan parhaimmin niihin kirjoitettua.

Kirkkoherran virka/Toholammin seurakunta

 

Tuomiokapituli on 12.12.2013 todennut rovasti Ritva-Elina Pylvään irtisanoutumisen Toholammin seurakunnan kirkkoherran virasta 1.1.2014 alkaen ja ryhtynyt toimiin virantäyttöprosessin käynnistämiseksi. Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostolle on lähetetty lausuntopyyntö (20.1.2014 kirjenro 49) koskien vaalitapaa sekä viran erityisiä tehtäviä. Kirkkoneuvosto (30.1.2014) on lausunut asiasta seuraavaa:

”Kirkkoneuvosto ei näe tarpeita Toholammin seurakunnassa välilliselle vaalille. Vaali säilyy siis ennallaan välittömänä vaalina. Kirkkoneuvoston mukaan Toholammin seurakunnassa ei ole erityisiä tarpeita kirkkoherran viran tehtävien suhteen. Kirkkoneuvosto ilmoittaa täten tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole”.

Lausuntopyynnön lähettämisen jälkeen piispan ja tuomiokapitulin tietoon on tullut uusia näkökulmia Toholammin seurakunnan kokonaistilanteeseen. Kirkkoherran virkaa hoitaa tällä hetkellä Toholammin seurakunnan kappalainen Per-Olof Moberg ja kappalaisen virkaa hoitaa sijaisena pastori Sebastian Widjeskog (9.6.2014 alkaen).

Toholammin seurakunnassa on syksyllä 2013 aloitettu uusi työmuoto ”Syke”, jossa seurakunnan internetsivuston mukaan on ”tarkoituksena tavoittaa heitä, jotka eivät ole vielä löytäneet kotiaan seurakunnasta sekä tarjota aivan uutta virtaa juurtuneimmillekin jäsenille.” Toiminta tavoittaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia ja tukee erityisesti seurakunnan kasvatustyötä. Työmuoto on tuomiokapitulin tietojen mukaan saanut hyvän vastaanoton paikkakunnalla ja sille toivotaan jatkoa.

 

Seurakunnan kokonaistilanteen huomioiden ja uuden työmuodon jatkuvuuden turvaamiseksi lienee syytä harkita kirkkoherran virantäyttöprosessin jäädyttämistä, jolloin papiston tilanne säilytettäisiin nykyisellään. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 pykälän mukaan ”Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos:

---

3)” siihen on muu erityinen syy”

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostoa on syytä kuulla asiassa.

 

Päätösehdotus:

Tuomiokapituli pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa

  1. Toholammin seurakunnan kirkkoherran viran jättämisestä julistamatta haettavaksi yhden vuoden ajaksi (KJ 6:14) seurakunnan kokonaistilanteen ja erityisesti Syke-toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi,
  2. vt.kirkkoherra Per-Olof Mobergin määräämistä hoitamaan Toholammin seurakunnan avoinna olevaa kirkkoherran virkaa kyseisen vuoden ajan, sekä
  3. vs. kappalaisen Sebastian Widjeskogin määräämistä hoitamaan Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaa sijaisena kyseisen vuoden ajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä tuomiokapitulin päätöksen kohdat a,b ja c sellaisinaan niitä mitään muuttamatta. Kirkkoneuvosto totesi yhdessä tämän päätöksen olevan tällä hetkellä seurakunnan edun mukainen ja haluaa lausuntonaan tämän saattaa tuomiokapitulin tiedoksi.

vt kirkkoherra Per Olof Moberg poistui kokouksesta ennen tämän 25 §:n käsittelyä. Puhetta johti kn:n vpj Ritvariitta Snellman.

 

Kokous 2.9

Lestijärven rantatonttien myynti

 

Lestijärven rantatonteista on myyty aikaisemmin 5 tonttia kortteleiden 226 ja 227 alueelta.

Nyt on saatu tarjoukset korttelin 225 alueelta. Tontteja on alueella yhteensä 4 kpl ja kaikista on tehty tarjous. Tontista nro 1 on tehty tarjous edellisen tarjouskauden toukokuun loppuun  mennessä, tarjoushinta 31 100 €. ( Laskettu arvioi tontille 25 000 €). Ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen  tontteja on kaupattu arviohinnoilla. Tonteista 2 – 4 on saatu tarjous arvioidun hinnan mukaisesti  25 000 €/tontti.

Tonttien arvion on tehnyt Jokivarren Op-Kiinteistökeskus Oy 30.11.2011.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyt tarjoukset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Esityksen mukainen.

Kirkkoneuvosto esittää myynnin edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Tontit sijaitsevat Pappilanpuron asemakaava-alueella. Osakortteli 18 ja kortteli 225.

Tontti nro 1   31 100 € , tarjoaja Teijo Brandt, tontti nro 2  25 000 €,tarjoaja Eija ja Juha Jylhä, tontti nro 3  25 000 €,tarjoaja Toivo Nybacka, tontti nro 4 25 000, tarjoaja Pirjo Lindholm.

 

Liite 2

Sähkön toimittajan valinta

 

Talouspäällikkö on valtuuttanut Skapat energian pyytämään tarjoukset sähköenergian myynnistä Toholammin seurakunnalle.

 

Tarjouksen jätti kolme yritystä; Kymenlaakson sähkö Oy, Keravan energia Oy ja KSS energia Oy.

Edullisimman tarjouksen teki KSS energia Oy. Vuosisähkön hinta 4,86 sent./kwh, seuraavaksi Keravan energia 5,25 sent/kwh. Hinta koskee yhtiön marginaalia sähkön hinnasta.

 

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen

Kirkkoneuvosto valitsi sähkön toimittajaksi KSS Energia Oy:n. Marginaali on 4,86 €/ MWh. Marginaali on kiinteä koko sopimuskaudelle 1.10.2014 – 30.9.2018.

Todellinen hinta sähköenergiasta olisi kolmen vuoden keskiarvo 4,214 snt/kWh, alv 0.

Liite 3

Kokous 6.11

 

Uuden seurakuntaemännän valinta

Seurakuntaemännän virkaan tuli hakemuksia 6 kpl. Hakuaika päättyi 24.10.2014.

Virkaa hakivat Marjo-Riitta Peltokangas Toholammilta, Katariina Jämsä Toholammilta, Lea Laine Toholammilta, Henna Klemola Kokkolasta, Seija Kunelius Toholammilta ja Martta Neuvonen Kannuksesta.

Liite 2

Kirkkoneuvosto tutustuu hakijoiden tietoihin ja päättää ketä kutsutaan haastatteluun.

 

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun kaikki kuusi hakijaa. Haastattelu suoritetaan seuraavan kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä 19.11.2014 alkaen klo 17.30. Emännän valinta suoritetaan haastattelujen jälkeen välittömästi. Haastatteluun varataan aikaa ½ t. per henkilö.

Kokous 19.11

 

Uuden seurakuntaemännän valinta

Seurakuntaemännän virkaan tuli hakemuksia 6 kpl. Hakuaika päättyi 24.10.2014.

Virkaa hakivat Marjo-Riitta Peltokangas Toholammilta, Katariina Jämsä Toholammilta, Lea Laine Toholammilta, Henna Klemola Kokkolasta, Seija Kunelius Toholammilta ja Martta Neuvonen Kannuksesta.

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun kaikki kuusi hakijaa. Haastattelu suoritetaan seuraavan kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä 19.11.2014 alkaen klo 17.30. Emännän valinta suoritetaan haastattelujen jälkeen välittömästi. Haastatteluun varataan aikaa ½ t. per henkilö.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävien edellyttämä koulutus tai käytännön kokemus.

Liite 2

Kirkkoneuvosto haastattelee kaikki kuusi hakijaa ja valitsee lopuksi sopivimman henkilön emännän virkaan.

 

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntaemännän virkaan Lea Laineen Toholammilta. Lea Laineella oli käytännön kokemusta vastaavista työtehtävistä vuodesta 2008 alkaen. Varalle valittiin Marjo-Riitta Peltokangas Toholammilta.  Kirkkoneuvosto totesi kaikkien hakijoiden olevan hyviä ja tasokkaita.

Virkasuhde alkaa 1.1.2015.

Oulun tuomiokapituli on päättänyt pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostolta lausuntoa koskien seurakunnan papinvirkojen hoitamista ja sijaisuuksia alla olevan tuomiokapitulin kirjeen mukaisesti

32 §
<2014-00463> Toholammin seurakunnan virkajärjestelyt ¨

Esittelijä: Notaari Outi Äärelä

Vuorotteluvapaa-anomus ja sijaisuusjärjestely

Toholammin seurakunnan vt. kirkkoherra Per-Olof Moberg anoo virkavapautta vuorotteluvapaata varten ajalle 17.6.2015 - 31.5.2016.  Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa anomusta ja toteaa, että seurakuntaan on saatava sijaispappi sille ajalle.  Vt. kirkkoherra Moberg anoo vuosilomia ajalle 20.4. - 16.6.2015 sekä vielä 1. - 30.6.2016. 

Vuorotteluvapaa mahdollistuu vain sillä edellytyksellä, että sijaiseksi saadaan vuorotteluvapaalain mukaiset ehdot täyttävä työntekijä.  Notaari on selvitellyt alueen papiston työtilannetta kyseisellä ajalla.  Pastori Eija Seppä olisi halukas sijaisuutta hoitamaan ja valmis irtisanoutumaan Kaustisen ja Ullavan seurakunnan diakoniatyön virasta täyttääkseen vuorotteluvapaan ehdot.  Pohjanmaan TE-toimisto on vahvistanut, että pastori Seppä täyttää lain ehdot sijaisena toimimiseen.

Kirkkoherran viran hoitaminen

Vuorotteluvapaan sijainen voi lain mukaan hoitaa mitä tehtävää tahansa saman työnantajan palveluksessa.  Kysymys siitä, kuka hoitaa Toholammin seurakunnan kirkkoherran virkaa kyseisellä ajalla, on siis ratkaistava erikseen.  Tuomiokapituli on 10.6.2014 jättänyt Toholammin seurakunnan kirkkoherran viran julistamatta haettavaksi (KJ 6:14) seurakunnan kokonaistilanteen ja erityisesti Syke-toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.  Päätös on voimassa korkeintaan 9.6.2015 saakka.  Kirkkoherran virkaa hoitamaan määrättiin tuolloin seurakunnan kappalaisen virassa oleva Moberg ja kappalaisen virkaan määrättiin sijaiseksi pastori Sebastian Widjeskog.

Kirkkoherran viran hoitamisen suhteen on harkittava ainakin seuraavia vaihtoehtoja:

a.  Kirkkoherran virantäyttöprosessi käynnistetään keväällä 2015 ja prosessin ajaksi virkaa määrätään hoitamaan joko pastori Sebastian Widjeskog tai pastori Eija Seppä, mikäli kyseiset henkilöt antavat suostumuksensa järjestelylle ja pastori Seppä määrätään seurakunnan papin virkaan vuorotteluvapaan sijaiseksi.  Kirkkoherran virantäyttöprosessi kestää kokonaisuudessaan prosessista riippuen 6-12 kuukautta. 

b.  Kirkkoherran virka jätetään täyttämättä vielä rovasti Mobergin vuorotteluvapaan ajaksi ja virkaa määrätään hoitamaan joko pastori Sebastian Widjeskog tai pastori Eija Seppä.  Toinen heistä hoitaisi tällöin kappalaisen viransijaisuutta. 

Molemmissa vaihtoehdoissa on mahdollista etsiä sijaista myös seurakunnan ulkopuolelta.  Mikäli sijaisuuteen määrätään ulkopuolinen pappi ja vuorotteluvapaan sijaiseksi kappalaisen virkaan määrätään pastori Eija Seppä, pastori Widjeskogin työ Toholammin seurakunnassa päättyy.  Pastori Widjeskog ei täytä vuorotteluvapaan sijaisen ehtoja. 

Vuosiloman sijaisuus 

Toholammin seurakunta on kaksipappinen seurakunta ja oletettavaa on, että seurakunta tarvitsee sijaisen jo vt. kirkkoherra Mobergin vuosiloman ajalle huhtikuusta 2015 alkaen.  Tällöin seurakunnan on varauduttava ylimääräisiin palkkamenoihin. Pastori Seppä olisi valmis hoitamaan sijaisuutta jo 20.4.2014 alkaen. 

Päätösehdotus:

Tuomiokapituli pyytää Toholammin seurakunnan kirkkoneuvostoa 30.11.2014 mennessä

a.   ilmaisemaan kantansa pastori Eija Sepän määräämiseen vuorotteluvapaan sijaiseksi jompaan kumpaan Toholammin seurakunnan papin virkaan ajalle 17.6.2015 - 31.5.2016,

b.  ilmaisemaan kantansa siihen, mitä esittelyssä kuvattua vaihtoehtoa se pitää tarkoituksenmukaisimpana Toholammin seurakunnan kirkkoherran viran hoitamisen suhteen kesäkuusta 2015 alkaen,

c.  ilmaisemaan kantansa sijaisen määräämiseen vt. kirkkoherra Mobergin mahdollisen vuosiloman ajalle 20.4. - 16.6.2015. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston antaa tuomiokapitulin pyytämän lausunnon.

Kirkkoneuvosto päätti esittää Oulun tuomiokapitulille Toholammin kirkkoherranviran julistamista haettavaksi.

Päätös kappalaisen vuorotteluvapaan sijaisesta sekä vt khra Mobergin vuosilomasijaisuudesta 20.4-16.6.2015 päätettiin käsitellä seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 27.11.2014.

 

 

 

 

Kokous 27.11

Toiminta- ja talous-suunnitelma 2015-2017, talousarvio 2015

Talousarvioon on varattu määrärahat johtokuntien esityksien mukaisesti. Kiinteistöpuolella määrärahat normaaliin tapaan. Henkilöstömäärässä ei muutoksia, henkilöstökulut  573 852 €, - 2%, toimintakulut 951 999 €, + 0,8 %, toimintatuotot 81 335 €, + 4 %. Talousarvio sisältää metsänmyyntiä 15 000 €. Verotulot arvioitu vuoden 2014 tasolle. Vuosikate on 20 336 €, alijäämä poistojen jälkeen 13 274 €.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta talousarvion olevan tiukka budjetti mutta kuitenkin realistinen. Tulevina vuosina tulee meidän seurata verotulojen kehitystä ja olla valmiita reagoimaan muutoksiin.

Kirkkoneuvosto päätti vaihtaa uudet valitut jäsenet kirkkovaltuuston kohtaan. Lisättiin myös investointiosioon Lestijärven rantatonttien kohtaan menopuolelle 49 000 €  ja tulopuolelle tonttien myyntiä 86 100 .

Näillä muutoksilla toimintasuunnitelma ja  talousarvio 2015 hyväksyttiin yksimielisesti ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Vt kirkkoherran vuosiloman sijaisuuden hoitaminen 20.4.-16.6.2015.

 

Tuomiokapituli on alustavasti lausuntopyynnössään esittänyt, että Eija Seppä voisi tarvittaessa toimia vt kirkkoherran vuosilomansijaisena 20.4-16.6.2015.

Myös Kannuksessa asuva pastori Sakari Typpö on 19.11.2014 suullisesti lupautunut tarvittaessa toimimaan Toholammin vt kirkkoherran vuosilomasijaisena 20.4.-16.6.2015. Pastori Typpö on aiemmin toiminut Toholammin seurakunnan seurakuntapastorina kesästä 2006 vuoden 2009 loppuun, toimien tuona aikana kuukauden kirkkoherran sairausloman sijaisena. Ennen työskentelyään Toholammin seurakunnan viranhaltijana pastori Typpö on paitsi käynyt lukionsa Toholammin lukiossa, toiminut Toholammin lukiolla uskonnon ja psykologian opettajana, sekä silloisen 7:nen luokan luokanvalvojana, joten pastori Typpö tuntee hyvin Toholammin seurakunnan toimintaympäristön sekä toimintakulttuurin. Hallinnollista kokemusta kylläkin kunnalliselta puolelta pastori Typpö on saanut luottamustoimissaan Kannuksen kaupungin erilaisissa luottamistoimissa.

Kirkkoneuvosto päätti esittää tuomiokapitulille vt kirkkoherran vuosilomansijaiseksi 20.4.-16.6.2015 rovasti Mikko Pöyhtäriä. Mikko Pöyhtäri oli kv:n puheenjohtaja Heikki Liinamaan kysyessä asiaa  ilmoittanut olevansa käytettävissä.