Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2016

Kokous 9.2.2016

Kirkolliset vaalit 9.2.2016                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

Helmikuun 9. päivänä 2016 toimitetaan kirkollisko­kouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.  Vaaleja koskevat säännökset ovat kirkkolain 23 luvun 13-14 §:ssä ja kirkon vaalijärjestyksen 69-86 §:ssä.

Yksittäisessä seurakunnassa vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston vaalikokouksessa

Kirkkovaltuusto kokoontuu suorittamaan em. vaalit 9.2.2016 klo 18.00 –

 

Kirkkovaltuusto suoritti vaalit, vaaleissa oli ennakkoon äänestänyt 1 kpl  ja ääniä annettiin yhteensä 13 kpl molemmissa vaaleissa. Äänestysliput laitettiin kirjekuoreen ja sinetöitiin ohjeiden mukaan ja kirkkoherra toimitti äänestysmateriaalin tuomiokapituliin 10.2.2016. Liitteenä vaalipöytäkirja.

Liite 2

 

Toholammin seurakunnan kappalaisen viran lakkauttaminen

 

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

 

Toholammin seurakunnassa on kappalaisen virka. Kappalaisen viran nykyiselle haltijalle on myönnetty ero Toholammin seurakunnan kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.7.2016 alkaen. Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi toisi seurakunnalle taloudellista etua.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen viran.

 

Kirkkoneuvosto keskusteli kappalaisen viran lakkauttamisesta. Virpi Ali-Haapala teki vastaesityksen asiasta. Esitys oli, ettei kappalaisen virkaa  lakkauteta, Heikki Liinamaa kannatti esitystä. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jossa oli vastakkain khra:n esitys ja Virpi Ali-Haapalan esitys. Äänet menivät tasan 3-3. Puheenjohtajan  äänen ratkaistaessa päätökseksi tuli: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen viran.

 

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakunnan kappalaisen viran.

 

Kirkkovaltuusto keskusteli asiasta vilkkaasti. Marketta Similä kannatti kirkkoneuvoston esitystä. Eero Polso teki vastaesityksen, jonka mukaan  kappalaisen virkaa ei lakkauteta, Virpi Ali-Haapala kannatti Eero Polson esitystä. Tämän jälkeen suoritettiin lippuäänestys. Äänestyksen tulos oli : kirkkoneuvoston esitys 6 ääntä, Eero Polson esitys 6 ääntä. Koska oli suljettu lippuäänestys ja äänet menivät tasan, asia ratkaistiin arvalla. Lippaaseen laitettiin kaksi arpaa, jaa arpa kirkkoneuvoston esitys ja ei arpa Eero Polson esitys. Arvonnan tulos oli ei arpa.

Kirkkovaltuuston päätökseksi tuli, että kappalaisen virkaa ei lakkauteta.

 

Seurakuntapastorin viran perustaminen Toholammin seurakuntaan

 

Valmistelija kirkkoherra Jorma Harju

 

Toholammin seurakunta on ehdottomasti kahden papin seurakunta. Kappalaisen viran tultua lakkautetuksi on tarpeen perustaa seurakuntapastorin virka Toholammin seurakuntaan.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää perustaa seurakuntapastorin viran 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakuntaan. Kirkkovaltuusto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastorin viran aukijulistamista.

 

Esityksen mukainen

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää perustaa seurakuntapastorin viran 1.7.2016 alkaen Toholammin seurakuntaan. Kirkkovaltuusto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntapastorin viran  aukijulistamista.

 

Kirkkovaltuusto ei käsitellyt asiaa, koska kappalaisen virkaa ei lakkauteta.

 

Kokous 26.5.2016

Maanvuokrasopimuksen uusiminen  tuulivoiman rakentamisesta

 

Wpd Länsi-Toholammin Tuulipuisto Oy (y-tunnus 2514823-9) järjesti Toholammin kunnantalolla 15.12.2015 maanomistajatilaisuuden, johon oli kutsuttuina kaikki tuulivoimahankealueen maanomistajat.. Tilaisuuden tarkoituksena oli päästä yhteisymmärrykseen maanvuokra-asioista. Yhtiö on tarkistanut sopimukseen kohdat viimeisimpien kommenttien perusteella. Entinen vuokralainen oli Scandinavian Wind Energy SWE Oy ,Y-tunnus: 2351725-6 . Aiemmassa sopimuksessa maksettava vuokra oli vähintään 5000 €/voimala.

Uuden sopimuksen mukaan maksettava vuokra olisi n. 10 489 € per voimalaitos, yhteensä n. 41 956 € per vuosi/ neljän voimalan mukaan. Vuokran määrä vaihtelee hieman markkinahinnan mukaan. Alustavan suunnitelman mukaan koko tuulipuiston alueelle tulisi n. 29.-34 voimalaitosta. Toholammin seurakunnan alueelle tulisi 4 voimalaitosta. Tämä sopimus korvaa kiinteistön omistajan ja Vuokralaisen välillä 27.12.2010 solmitun vuokrasopimuksen. Vuokra-aika on kolmekymmentä ( 30) vuotta, alkaen 1.1.2016 ja päättyen 31.12.2045.

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sopimuksen uusimista  esityksen mukaisesti. Uuden sopimuksen mukaan maksettava vuokra koostuu varausmaksusta, kiinteästä perusvuokrasta sekä prosenttiosuus sähkön markkina-arvosta.

 

Esityksen mukainen

Liite 2

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Toimintakertomus on laadittu entisten käytäntöjen mukaan. Eri työmuodot ovat laatineet omat kertomukset ja ne on kopioitu kertomukseen. Toiminta on ollut edelleen vilkasta kauttaaltaan. Jumalanpalveluksien kävijämäärät ovat nousseet ilahduttavasti.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 149 217 €. Hyvään tulokseen vaikutti mm. Lestijärven tonttien myynti, verotulojen kasvu, sijoitustoiminnan tuotot, metsänmyyntitulot.

Toimintatuotot yhteensä 233 679 €, toimintakulut 986 461 €, verotulot 970 350 €, vuosikate 232 606 €.

 

Kirkkoneuvosto käsitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015. Kirkkoneuvosto totesi toiminnan olleen monipuolista ja vilkasta. Erityisesti jumalanpalveluksissa käynti on lisääntynyt. Päätettiin lisätä hartaushetket osioon Lestijärvellä ollut joulurauhan julistus metsäneläimille sekä syketoiminnan toimintakertomus.

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti toimintakertomuksesta. Todettiin toiminnan olleen vilkasta ja monipuolista. Tilinpäätös taloudellisesti todettiin hyväksi. Käytiin läpi tarkemmin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2015.

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 toiminta- ja tilinpäätöskertomukset.

Liite 3

 

Kokous 22.6.2016

TOHOLAMMIN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Toholammin seurakunnan kappalaisen virka on ollut haettavana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.5.2016 mennessä. Tehtävää hakivat Osmo Leppänen, Lauri Pietikäinen, Matti Poutanen ja Eija Seppä. Lauri Pietikäinen on perunut hakemuksensa 20.5.2016. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on todennut hakijat kelpoisiksi hakemanaan kappalaisen virkaa kokouksessaan 26.5.2016 §36 asia <2015-00409>.

 

Hakijoiden lyhyt esittely:

Osmo Einari Leppänen (s. 1.11.1955) on vihitty papiksi 9.2.2014, pastoraalitutkinto on suoritettu 29.4.2016. Kokemusta papin työstä Leppäsellä on hieman yli kaksi vuotta. Leppänen on myös suorittanut luutnanttikurssin (1986) ja metsätalousyrittäjän tutkintoon valmentavan koulutuksen (1999).  Leppänen on toiminut kirkkovaltuuston jäsenenä ja Rauhanyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana 2009-2014.

 

Matti Juhani Poutanen (s. 16.4.1955) on vihitty papiksi 3.2.2008, pastoraalitutkinto on suoritettu 6.5.2014. Kokemusta papin työstä Poutasella on hieman yli viisi vuotta. Poutasella on myös kauppatieteiden maisterin tutkinto (1987) sekä diplomi-insinöörin tutkinto (1978). Poutanen on toiminut työyhteisökonsulttina ja johtamisvalmentajana.

 

Eija Annikki Seppä (s. 18.3.1955) on vihitty papiksi 9.6.2013, pastoraalitutkinto on suoritettu 16.12.2015. Kokemusta papin työstä Sepällä on vajaa kolme vuotta. Sepällä on myös sairaanhoitajan/diakonian tutkinto (1980) sekä terveydenhoitajan tutkinto (1999). Seppä on suorittanut myös sielunhoidon erityiskurssin (2007).

 

Hakijoiden esittely tarkemmin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnossa 26.5.2016.

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto on kutsunut kappalaisen virkaa hakeneet haastateluun 15.6.2016 seuraavasti: Osmo Leppänen klo 13.00, Matti Poutanen klo 13.30 ja Eija Seppä klo 14.00. Haastatteluun on kutsuttu paikalle myös kirkkovaltuuston jäsenet. Osmo Leppänen ei ollut saanut kutsua, hänet haastatellaan 22.6.2016 klo 17.00.

 

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan Osmo Leppäsen tai Eija Sepän, jotka haastattelussa esille tulleen mukaan olivat tehtävään motivoituneimmat.

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt KL 6:33 §:mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Aluksi kirkkoherra Jorma Harju kertoi yleisesti haastattelun tuloksista eri ehdokkaiden välillä. Tämän jälkeen käytiin vilkas keskustelu ja molemmat ehdokkaat saivat kannatusta.

Keskustelun jälkeen suoritettiin äänestys. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Puheenjohtaja ilmoitti, että kaikkia kolmea hakijaa voidaan äänestää. Jokainen jäsen laittoi paperiin ehdokkaan nimen kokonaisuudessaan.

Osmo Leppänen sai 8-ääntä ja Eija Seppä 6-ääntä.

Täten Toholammin seurakunnan kappalaisen virkaan valittiin Osmo Leppänen.

 

 

Kokous 20.09.2016

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien kirkkovaltuuston kokousta 3/2016 § 17 Toholammin seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen

Toholammin seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 22.6.2016 § 17 valinnut suljetussa lippuäänestyksessä äänin 8-6 valinnut pastori Osmo Leppäsen seurakunnan kappalaisen virkaan. Eija Seppä on tehnyt päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Eija Seppä pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan kirkkovaltuuston päätöksen kappalaisen viran täyttämisestä. Hallinto-oikeus on pyytänyt Toholammin seurakunnalta vastinetta Eija Sepän valitukseen liittyen.

Varatuomari Anne Mäkelä on valmistellut Toholammin seurakunnan vastineen hallinto-oikeudelle.

 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Eija Sepän valitukseen liittyen varatuomari Anne Mäkelän tekemän lausunnon liittyen Eija Sepän valitukseen Toholammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouspäätöksestä 22.6.2016 § 17.

 

Varatuomari Anne Mäkelä kutsuttiin asiantuntijaksi kirkkoneuvoston kokoukseen § 45 osalta ja hän poistui kokouksesta klo 19.00 ollen läsnä vain § 45 keskustelun aikana

Keskustelun aikana Virpi Ali-Haapala esitti, että lausuntoa ei hyväksytä sellaisenaan. Esitystä ei kannatettu.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle varatuomari Anne Mäkelän laatiman lausunnon vastineena Eija Sepän tekemälle valitukselle Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kirkkovaltuuston kokousta 3/2016 § 17.

Eija Sepän tekemä valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä n:o 1 ja kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle liitteenä n:o 2.

 

Kv:n päätös:

Varatuomari Anne Mäkelä kutsuttiin asiantuntijaksi kirkkovaltuuston kokoukseen § 22 osalta ja hän poistui kokouksesta klo 20.35 ollen läsnä vain § 22 aikana.

Keskustelun aikana Virpi Ali-Haapala esitti, että lausuntoa ei hyväksytä sellaisenaan. Esitystä ei kannatettu.

Keskustelun aikana Timo Lappi ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen, mutta perui myöhemmin ilmoituksensa.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esittää varatuomari Anne Mäkelän laatiman lausunnon vastineena Eija Sepän tekemälle valitukselle Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kirkkovaltuuston kokousta 3/2016 § 17.

Eija Sepän tekemä valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä n:o 1 ja kirkkovaltuuston lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä n:o 2.

 Talousarvioylitysten hyväksyminen vuodelle 2016

Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 26.4.2016/§ 27 nuorisotilojen kunnostusta nykyisen partiokolon tiloihin. Varattu määräraha 5.000 euroa on päätetty käyttää kyseiseen kunnostustyöhön, koska tilojen laajentaminen vanhassa pappilassa estyi rakennusteknisistä syistä.

Remonttisuunnitelma tehtiin keväällä ja työt saatettiin päätökseen elokuun alkupuolella.

Tehdyn suunnitelman perusteella varoja on käytetty 16.642,27 euroa (tilanne 13.9.). Suurimpia menoeriä olivat kerhotilojen/nuorisotilojen välinen paljeovihankinta kulkueristyksen vuoksi (2.900,-), autotallin ovien uusiminen (1.490,-), tietotekniset liittämiset (1.567,-), LVI-työt (3.292,-) ja sähkötyöt (4.406,-). Erityisesti panostettiin sähkötöillä tietotekniikan käyttömahdollisuuteen, musiikin monipuoliseen esittämiseen ja poistumisteiden asialliseen merkintään. Remontissa oli palkattuna työvoimana srk-mestarin sijainen. Nuoria talkoolaisia oli apuna, maalaamassa ja siivoustehtävissä. Kalustoa hankittiin lahjoituksina ja siirtämällä entistä kalustoa vanhasta pappilasta. Nuoret ovat olleet tyytyväisiä uusittuihin tiloihin.

---

Nuorisotilojen siirtoon liittyen, päätös partiotilojen vuokrauksesta Lampin tuvalta (ent. Minttutalo), on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 15.6.2016/32 §. Seurakunnan maksama vuokra on n. 6.600 e/vuosi ja vuokrasopimus on tehty viideksi vuodeksi. Kuukausivuokraksi muodostuu siten 550,54 e. Partiotoiminnan ylityksinä kirjataan vuodelle 2016 yht. 3.303,24 e. Summaa ei ole huomioitu budjetissa.

Esitys: Kirkkoneuvostolle/kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi talousarvioylitykset

nuorisotilojen remontin osalta 11.642,27 euroa ja partiotoiminnan osalta kuukausivuokrat 3.303,24 e.

Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvioylitykset nuorisotilojen remontin osalta 11.642,27 euroa ja partiotoiminnan osalta kuukausivuokrat 3.303,24 e.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvioylityksinä nuorisotilojen remontin osalta 11.642,27 euroa ja partiotoiminnan osalta kuukausivuokrat 3.303,24 euroa.

Kirkollisveroprosentti vuodelle 2017

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Seurakunnan veroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta lähtien 1.90.

Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu ennallaan ja kokonaistalouden kasvu antaa odottaa itseään. Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteet vaikuttavat vuonna 2017 henkilöstökuluihin ja siksi ne vaikuttavat kirkollisverotuloihin määrää vähentävästi.

Käyttötalous v. 2016

Toimintakulujen toteutuma oli 63,6 % (31.7.). Verotulokertymä on hieman ennakoitua pienempi ja loppuvuoden tilitykset ovat ratkaisevia.

Vuoden 2017 talousarvion laadintaan on annettu työntekijöille suositus pienentää ensi vuoden osalta menoja n. 8 % huomioiden työala ja mahdolliset tulevat tapahtumat.

Rakentaminen v. 2016

Vuodelle 2016 on budjetoitu kirkon liittäminen maalämpöön (221.800). Kirkkohallitus avustaa toteutuneista kustannuksista 110.500 e (alustava kustannusarvio 221.800 e).

Rakennustyö valmistuu arviolta 15.12.2016 mennessä. Kirkkohallitus maksaa avustuksen vuoden 2017 puolella.

Ensi vuoden budjetilla tasapainotetaan taloudellista tilannetta turvaten monipuolista toimintaa ja käyttötalouden kiinteistökorjauksia.

Uusi budjetti voidaan rakentaa 1.90 %:n veroprosentilla ja tarvittaessa osa tuloista kerätään metsän myyntituloilla.

Esitys: Kirkkoneuvostolle esitetään veroprosentin pitämistä ennallaan 1,90 %:ssa.

Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle seurakunnan veroprosentiksi 1,90 vuodelle 2017.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi 1,90.

 Kokous 14.12.2016


Haudankaivuun ulkoistaminen Toholammin kirkonkylän ja Sykäräisen hauausmailla sekä suurten pysäköintialueiden aurauksen ulkoistaminen

 

Tehtyjen selvitysten perusteella on suuniteltava seurakuntamestarin työnkuvan keventämistä haudankaivuun/peiton ja aurauksen osalta. Asiaan vaikuttavat myöös työturvallisuus, nykyisen kaivurin käyttöika ja aurauksessa koneen tehokkuus.

Konneelinen haudankaivuu kohdistuu Toholammin ja Sykäräisen hautausmaihin. Auraus puolestaan kohdistuu suurkiksi pysäköintialueiksi laskettaviin eli Toholammin kirkon pysäköintialueeseen, srk-kodin ja vanhan pappilan piha-alueisiin sekä Sykäräisen hautausmaa/pysäköintialueeseen.

Seurakuntamestarin työtehtävissä hautapaikan sijainnin määritys, hautakiven siirto, haudan sulatus ja haudan yleiskunto jäävät edelleen srk-mestarin vastuulle. Hautausmaan sivukäytävien auraus tapahtuu seurakuntamestarin toimesta työviikon alkaessa ja klo 9.00 jälkeen.

Urakoitsijan suorittama haudankaivuun/peiton laskutus tapahtuisi seurakunnan kautta huolimatta seurakunnan siirtymisestä Kirko npalvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen.

Esitys: Kirkkoneuvostolle esitetään pyydettäväksi tarjoukset haudankaivuun/peiton ja aurauksen osalta ja asian esittämistä edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Samalla esitetään tarjouksen päättäjiksi kirkkovaltuuston pj:t, kirkkoneuvoston pj:t, seurakuntamestari ja seurakuntamestarin sijainen sekä talouspäällikkö.

Kn:n päätös: Kirkkoneuvosto esittää asian edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi esityksen mukaisesti. Tarjoukset pyydetään koskemaan vuosia 2017-2018.

Kv:n päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen ja totesi, että hautausmaan sivukäytävävien auraus tapahtuu seurakuntamestarin toimesta pääsääntöisesti työviikon alkaessa ja klo 9.00 jälkeen.

Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

Esitys: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 §.n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Toimintasuunnitelman alussa on kirkkoherran katsaus tulevasta vuodesta ja sen tuomista muutoksista. Sen jälkeen on talouspäällkiön katsaus talousarvion päälinjoista. Toimintasuunnitelmassa suunnitelmat ovat laatineet työntekijät ja toimikunnat.

Talousarvion toimintakulut ovat yhteensä 1.036 373 euroa, + 4 % (ed. vuonna budjettiarvio 998 506 e) ja toimintatuotot 216 870 e + 172,3 % (edellisvuonna budjettiarvio 79 650 e).

Verotulojen osuus on arvioitu 917.000 e (edellisvuonna budjettiarvio 976 700 e). Vuoden 2017 arvioitu ylijäämä poistojen jälkeen 18.497 e. (Vuoden 2016 budjetin ylijäämäarvio 1 844 e), liiten nro 2.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019, liite nro 2.  Partion toiminta-avustusta päätettiin pienentää 500:n euroon anotusta 1.000 eurosta. Ensi vuonna kiinitetään huomiota vertulojen kehtiykseen ja etsitään keinoja talouden tasapainottamiseksi tuleville vuosille.

Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2018 liiteen nro 2. mukaisesti.

Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuustolle tiedotetaan seuraavista asioista:

- kolehti- ja koulutussuunnitelmat vuodelle 2017 hyväksytty kn:ssa

- kanttori Lauriina Hurtigin läksiäisjuhla 18.12.2016

- kirkkoherranvirasto avoinna 1.1.-31.12.2018 ma-ke klo 9-12 ja pe 9-12 sekä Lestijärven virasto ti 13-15. Torstaisin kirkkoherranvirasto suljettu johtuen digitarkastuksista

- Suomen Lähetysseuran palvelusopimus kohdennetaan Etiopiaan, Hosainan kuurojen koululle.

Kv:n päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi em. asiat. Lisäksi kirkkovaltuusto merkitsi yksimielisesti ilmoitusasiana työntekijöille tietoon saatettavaksi, että julkinen kirjoittelu ja arvostelu työnantajaa sekä työyhteisöä kohtaan sosaalisessa mediassa ei ole hyväksyttävää.