Tekstin koko: A+ A-

NUORTEN KESÄTYÖT

Kesätyöt -sivu kattaa sekä kaiken isostyön että kiinteistöpuolen kesätyöt.

Isostehtävät

Isosen tehtävä on haastava, mutta kaikin puolin äärimmäisen tärkeä.
Isoset ovat keskeinen osa ryhmähengen luomisessa sekä yhteisen tekemisen keksimisessä, esimerkiksi erilaisten leikkien muodossa.

Isosen tehtäviä esimerkiksi rippikoulussa on olla esimerkkinä nuoresta kristitystä, ohjata, neuvoa ja opastaa pienryhmäänsä, pitää raamatturyhmää, valmistella erilaista ohjelmaa ja toimintaa työntekijöiden ja muiden isosten kanssa sekä omalta osaltaan huolehtia leirin turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Isosen tehtäviin kuuluu myös leiriläisten henkinen tukeminen sekä työntekijöiden ja leiriläisten välillä toimiminen erilaisten viestien viejänä.

Apuohjaaja on kokeneempi isonen, jonka vastuulla on isosten ohjaaminen yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Apuohjaaja on tärkeä linkki isosten ja työntekijöiden välillä. Apuohjaajan toimenkuvaan kuuluu isosen opastamisen lisäksi raamatturyhmien opetusten ohjeistaminen, toimintojen aikatauluttaminen, yleinen ryhmänjohtaminen sekä erinäiset työtehtävät nuorisotyönohjaajan apuna.

Apuohjaajalla mahdollisuus saada työntekijänäkökulma rippikouluun. Tehtävässä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja rohkeutta ottaa kontaktia rippikoululaisiin, isosiin sekä työntekijöihin. Tehtävään toivotaan kokeneita isosia tai muussa seurakuntatyössä ansioituneita vanhempi nuoria. On suuri etu, mikäli apuohjaaja on täysi-ikäinen.

Kiinteistöpuolen kesätyöt

Kiinteistöpuolen kesätöissä huolehditaan seurakunnan kiinteistöjen ja erityisesti niiden piha-alueiden kunnosta kesän ajan. Työpisteina toimivat kaikki seurakunnan kiinteistöt Toholammilla, Sykäräisen kylässä ja Lestijärvellä. Kiinteistöpuolen tehtäviin kuuluu nurmikonleikkausta, hautausmaan hoitoa, pensasaitojen siistimistä, erilaisia pienkorjauksia ja huoltoja sekä muita kiinteistöpuolen tehtäviä, jotka sopivat kesätyöntekijöille, joilla ei ole ammattipätevyyttä. Kiinteistöpuolen töihin vaaditaan 16 vuoden ikää työn alkamiseen mennessä.


Miten pääsee isoseksi?

Kolme yksinkertaista vaatimusta, jotka on helppo täyttää. =)

 1. Olet käynyt isoskoulutuksen
 2. Muistat täyttää isoshaun ajoissa
 3. Olet toiminnassa mukana Vintillä ja/tai Lestillä (nuortenillat, leirit, retket...)

Miten pääsee kiinteistöpuolen kesätöihin?

 1. Olet täyttänyt 16-vuotta ennen työn alkamista.
 2. Laitat asiallisesti täytetyn hakemuksesi ajoissa.
 3. Olet mahdollisimman laajalti käytettävissä kesän aikana.
 4. Olet motivoitunut ja innostunut tekemään kiinteistöpuolen kesätöitä.

 


Haettavat kesätyöt

Isostyöt rippikouluissa >> Lisätietoja <<

Isostyöt varhaisnuorten leireillä >> Lisätietoja <<

Kiinteistöpuolen kesätyöt 

Muut erityistyöt, kuten yövahdit ja reissuisoset

 


Isos-/kesätyösopimus

Tämän isossopimuksen allekirjoittajat tahtovat pitää kiinni seuraavista isosen oikeuksista ja velvollisuuksista:

Isonen ja soveltuvin osin kiinteistöpuolen kesätyöntekijä...

 • osallistuu sovittuihin suunnitteluihin, tehtäväjakoon ja palavereihin sekä leirillä että ennen leiriä/työvuoroja.
 • pyytää ja saa ohjaajilta perehdytystä ja riittävästi aikaa valmistautua tehtäviinsä.
 • pyytää ja saa ohjaajilta tukea ja palautetta.
 • noudattaa leirin aikatauluja ja ohjeita
 • viettää leirin vapaa-ajan rippikoululaisten kanssa eikä muodosta isosten omaa kuppikuntaa.
 • saa viettää omaa aikaa silloin, kun hänen työpanostaan ei tarvita.
 • muistaa levätä öisin leirillä jaksamisen varmistamiseksi.
 • sitoutuu päihteettömyyteen.
  • ei tupakoi leirin aikana, eikä käytä muitakaan päihteitä.
  • ei tuo leirille energiajuomia.
 • pyrkii huomioimaan kaikki tasapuolisesti.
 • tekee osuutensa riparin turvallisuuden hyväksi ja kertoo havainnoistaan.
 • on vaitiolovelvollinen leirillä kuulemistaan toisia koskevista asioista.
 • on vaitiolovelvollinen isosten ja vetäjien kesken puhutuista asioista.
 • on lojaali ohjaajia, emäntää ja toisia isosia kohtaan.
 • on kehittämässä nuorisotyön viikkotoimintaa yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa.

Tämä sopimus tulee hyväksyä hakulomakkeen lopussa.


Kesätyöhaun täyttöohje

Täytä kysytyt kohdat ytimekkäästi vastaten.

Yhdellä lomakkeen täytöllä voit hakea moneen tehtävään ja eri leireille. Voit hakea leirille sekä isoseksi että apuohjaajaksi samalla kertaa. Samalla lomakkeella haet näppärästi myös kiinteistöpuolen kesätyöt.

Varhaisnuorten leireillä ei ole kuin isosen tehtäviä tarjolla.
 

Pakolliset kohdat on merkitty (*) tähdellä, mutta jokaiseen kohtaan KANNATTAA vastata.


Kesätyöhakemus