Tekstin koko: A+ A-

Päätöksiä 2019

Kokous 14.1.2019

4 § Traktorin osto

Seurakunnan omistuksessa oleva pieni kaivinkone on ollut useita kertoja korjattavana vuosina 2017-2018. Pienen traktorin hankinta mahdollistaa monipuolisemman käytön seurakunnan kiinteistöissä huomioiden myös kiinteistöjen välimatkat.

Luottamusmiesten kanssa käydyissä keskusteluissa on päädytty pyytämään tarjouksia traktorin ostosta. Tilintarkastajien antaman lausunnon mukaan seurakunnalla on mahdollisuus käyttää Aaltosen testamenttivaroja em. hankintaan.

Pyydetyt tarjoukset:

Myyjä/Merkki Hinta alv 0 % Hinta alv 24 %

Agco Suomi Oy, Valtra, uusi traktori: A74SH A4 SERIES (S) 58.052,42 71.985,00

Haka Center, käytetty traktori: NEW-HOLLAND T.5.115 56.400,00 (SIS. LUMIKAUHAN 2.3 JA LUMILINGON OXSA SNOW 230 EVO)

 • Turun Konekeskus, käytetty traktori:MASSEY FERGUSON 4709, 45.000,00 55.800,00 (SIS. LUMILINGON)
 • Agco Suomi Oy , Valtra, käytetty traktori 2 kpl
 • VALTRA 35 A92 A92 39.500,00
 • VALTRA 41 A93 A93H 49.500,00
 • Esitys: Kirkkoneuvosto päättää traktorihankinnasta tehtyjen tarjousten perustella. Samalla päätetään Aaltosen testamenttivaroista tehtävästä nostosta. Vanha kaivinkone myydään vaihtona tehtävässä traktorikaupassa.
 • Päätös: Kirkkoneuvosto tutustui esillä oleviin tarjouksiin. Talouspäällikön esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti tehdä kaupat kokonaisedullisemmasta VALTRA 41 A93 A93H –traktorista vm. 2012, mittarilukema 850 hintaan 49.500 euroa. Kaupassa seurakunta saa hyvitystä vanhasta koneesta 22.500 em. traktorin hinnan netto-osuuden ollessa 27.000 euroa.
 • Kirkkoneuvosto päätti kattaa hankinnan kokonaan Aaltosen testamenttilahjoituksesta. Liite nro 1.
 •  

5 § Haudankaivuu- ja peittopalvelut vuonna 2019

Kirkkoneuvosto pyysi tarjouksia haudankaivuusta ja –peitosta Toholammin hautausmaan ja Sykäräisen hautausmaiden osalta joulukuussa 2018. Tehtyjen tarjousten pohjalta valittiin kirkkoneuvoston kokouksessa 11.12.2018/76 § em. urakoitsijaksi Hietalan Turve Ay. Varalle ei varattu toista urakoitsijaa.

Hietalan Turve Ay ilmoitti kuitenkin kirjallisesti 12.12.2018, etteivät he voi ottaa urakkaa vastaan töiden päällekkäisyyksien vuoksi.

Seurakunta on pyytänyt uusia tuntitarjouksia käsiteltäväksi kirkkoneuvoston kokouksessa 14.1.2019.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto solmii parhaimmaksi katsomansa urakoitsijan kanssa haudankaivuu- ja peittopalvelut kattavan sopimuksen vuodeksi 2019 sekä kilpailuttaa uudestaan em. työt syksyllä 2019.

Päätös: Suoritettiin tarjousten avaus, avauspöytäkirja liite nro 2.

Kirkkoneuvoston kokoukseen 14.1.2019 klo 17.00 mennessä jätettiin seuraavat tarjoukset:

 • M. Isokangas Oy

 • urakoitsija Arto Mäkelä

 • Risto Huhtala Oy

  Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seurakunnan haudankaivuu- ja peittopalvelujen suorittajaksi vuonna 2019 Risto Huhtala Oy:n perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

  Kirkkoneuvosto päätti kilpailuttaa em. työt uudestaan syksyllä 2019.

  Tarjoukset liitteenä nro 2.

  6 § Henkilöstöasia


7 § Muut esille tulevat asiat

Säästöt vuoden 2019 talousarvioon ja hankintakielto

Tilivuosien 2016 ja 2017 alijäämien johdosta on edelleen etsittävä säästöjä vuoden 2019 talousarvion talouden tasapainottamiseksi. Alustavasti varovasti arvioiden verotulot eivät merkittävästi nouse vuonna 2019, joten säästötoimenpiteitä on etsittävä jatkossakin.

Päätös: Talouden tasapainottamiseksi kirkkoneuvosto asetti hankintakiellon vuodelle 2019.

 

8 § Seurakuntamestarin viran ohjesääntö

Talouspäällikkö on päivittänyt ja muokannut seurakuntamestarin viran vanhan ohjesäännön vuodelta 1978.

Kirkkoneuvostolle esitetäänhyväksyttäväksi seurakuntamestarin viran ohjesääntö.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn seurakuntamestarin viran ohjesäännön. Liite nro 3.

9 § Seurakunnan päiväkerhon siirtyminen Sykäräisestä Lestijärvelle

Seurakunnan päiväkerho on toiminut Sykäräisen koululla joka viikko tiistaisin n. 2 h. Pitemmän ajan seurannassa on havaittu lasten väheneminen em. kerhossa, kun taas Lestijärven puolella on esitetty toiveita päiväkerhotoiminnan aloittamiseksi perhekerhon rinnalle.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti siirtää Sykäräisen päiväkerhon pidettäväksi Lestijärven srk-kodilla joka toinen perjantai n. 2 h. Tiistaisin kokoontuu perhekerho edelleen Lestijärven srk-kodilla. Muuton johdosta tehdään tarvittavat toimenpiteet Lestijärven srk-kodilla vanhan kirkkoherranviraston tiloissa ja hankitaan kalustoa Toholammin vanhaan pappilaan kirjaston siirtämiseksi pois Lestijärven virastotiloista. Samanaikaisesti tarkastellaan muuta kalustoa ja tarvittaessa suoritetaan uusintoja työtilojen kalusteiden osalta.

10 § Musiikkityön lomitus kesäkaudella 2019

Kirkkoneuvosto keskusteli musiikkityön lomitusjärjestelyistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti myöntää kirkkoherralle oikeuden ottaa lisävahvistusta musiikkityöhön kesäkaudelle 2019.

Kokous 27.2.2019

16 § Kirkkoneuvoston alaiset toimikunnat Toholammin seurakunnassa 2019-2020

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 29 § yksimielisesti hyväksynyt kirkkoneuvoston esityksen toimikuntien yhdistämisestä niin, että Toholammin seurakunnassa on viisi toimikuntaa 1.1.2019 alkaen ja että kirkkoneuvosto hyväksyy toimikuntien johtosäännöt. Toimikunnat ovat:

 • Kasvatustyön toimikunta

 • Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta

 • Hengellisen työn toimikunta

 • Lähetystoimikunta

 • Diakoniatoimikunta

Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.12.2018 81 § hyväksynyt toimikuntien johtosäännöt, kirkkojärjestyksen 9:4 mukaan kirkkoneuvosto voi valita tilapäisiä toimikuntia.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee:

 1. Kasvatustyön toimikuntaan vähintään neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2019 - 2020.

 2. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikuntaan vähintään neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2019 - 2020.

 3. Hengellisen työn toimikuntaan vähintään neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2019 - 2020.

 4. Lähetystyön toimikuntaan vähintään neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2019 - 2020.

 5. Diakoniatyön toimikuntaan vähintään neljä (4) jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajan vuosiksi 2019 - 2020.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi toimikuntien jäsenet ja kirkkoneuvoston edustajan toimikuntiin vuosille 2019-2020 seuraavasti:

 1. Kasvatustyön toimikunta

  Elina Paananen, Pauliina Paananen, Marjo Toikkanen, Airi Kentala, Siiri Niemelä, Tommi Virkkala, Marjo Kirvesmäki ja Terhi Elamaa. Kirkkoneuvoston edustajana toimii Katja Rimpioja.

 2. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta

  Ritvariitta Snellman, Mari Peltokangas, Sinikka Jutila, Antti Koskela ja Katja Paananen.

  Kirkkoneuvoston edustajana toimii Marketta Similä.

 3. Hengellisen työn toimikunta

  Jari Hopeavuori, Ari Peltola, Heli-Seija Salo, Tarja Niku-Raitanen, Annikki Salo, Erkki Kujala, Helena Keskitalo ja Juha Haaponiemi.

  Kirkkoneuvoston edustajana toimii Elvi Virkkala.

 4. Lähetystyön toimikunta

  Dagny Hopeavuori, Veli Männistö, Helena Keskitalo, Anna-Maija Kujala ja Markku Alapiha.

  Kirkkoneuvoston edustajana toimii Matti Korhonen.

Diakoniatyön toimikunta

Helena Rauhala, Pirkko Kirsilä, Kaija Polso, Helvi Taivassalo, Päivi Saarinen, Eila K. Peltokangas ja Matti Honkala.

Kirkkoneuvoston edustajana toimii Keijo Raitanen.

17 § Tietosuojavastaavan palkkaaminen

EU:n tietosuojalainsäädäntö on uudistunut ja uutta tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia. Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla nimettynä tietosuojavastaava. Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisenä tietosuoja-vastaavana on toiminut kapitulin nimittämä Kristiina Harjuautti 1.3.2018 alkaen. Hänen määräaikainen työ päättyy 28.2.2019, minkä jälkeen seurakuntien on nimitettävä toinen henkilö tietosuojavastaavaksi. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei palkkaa enää henkilöä vastaavaan tehtävään.

Kokkolan seurakuntayhtymän tietosuojatyöryhmä (Heli Vepsäläinen, Kristina Holm, Susanna Herlevi, Jouni Sirviö ja Helinä Marjamaa) on selvittänyt useita eri vaihtoehtoja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamiseen. Selvittelyjen tuloksena osa-aikainen (50 %) tiedottaja Mari Hautamäki on kiinnostunut hoitamaan osa-aikaisena (50 %) tietosuojavastaavan tehtävää, joka olisi määräaikainen 1.3.2019–29.2.2020. Myös alueen muiden seurakuntien on mahdollista nimetä Kokkolan seurakuntayhtymän palkkaama henkilö oman seurakuntansa tietosuoja vastaavaksi. Näiden seurakuntien tulee ilmoittaa, sitoutuuko se nimeämään Kokkolan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan oman seurakuntansa tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan henkilön palkkaamisen aiheuttamiin kustannuksiin jäsenmäärän suhteessa. Alustavien laskelmien mukaan kustannus olisi noin 16 senttiä jäsentä kohti, jos Kokkolan ja Kalajoen rovastikunnan seurakunnat sekä Raahe, Liminka, Muhos ja Kempele lähtevät mukaan.

Esitys khra: Toholammin seurakunta sitoutuu nimittämään Kokkolan seurakuntayhtymän palkkaaman henkilön, BBA-tradenomi Mari Hautamäen, 1.3.2019–29.2.2020 Toholammin seurakunnan tietosuojavastaavaksi sekä osallistumaan kustannuksiin jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Tehtävä on osa-aikainen (50 %), vaativuusryhmä 503.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

18 § Tietosuojapolitiikka Toholammin seurakunnassa, liite 1

Tietosuojapolitiikka on dokumentti, jossa kuvataan lyhyesti rekisterinpitäjän eli seurakunnan sitoutuminen noudattamaan kaikessa toiminnassaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvollisuuksia ja rekisteröityjen oikeuksia. Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa ohjaava dokumentti organisaatiossa.

Tietosuojapolitiikka ei ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen pakollinen dokumentti, mutta sen laatiminen on silti erityisen suositeltavaa. Tietosuojapolitiikan hyväksyy kirkkoneuvosto.

Esitys, tp: Kirkkoneuvostolle esitetään hyväksyttäväksi Toholammin seurakunnan tietosuojapolitiikka.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19 Muut esille tulevat asiat

Riksapyörän hankinta, liite nro 1 aLC Toholampi/Tohottaret ovat pyytäneet 17.2. sähköpostilla avustusta mm. srk:lta riksapyörän hankintaan vanhusten arkiliikunnan toteuttamiseksi Toholammilla. Suunnittelussa ovat mukana Tohottarien lisäksi Palvelukeskus Männistön palveluesimies ja Yhteisökoti Mirjamituvan johtaja. Riksapyörän hinta on n. 6.000 e, johon on mahdollista saada avustusta 40 % lionsliiton Arne Ritari –säätiöltä. Tohottarien osuudeksi jää vajaa 4.000 e. Pyörä on tarkoitus hankkia Kodinkone Jylhän kautta. Mikäli rahaa kertyy tarpeeksi, tarkoitus olisi aloittaa riksapyörätoiminta jo kesällä 2019.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti järjestää konsertin, jonka tuotto käytetään riksapyörän hankintaan. Konsertin järjestelyistä vastaa jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta.

Kokous 1.4.2019

25 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2018 seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosikatteen osalta + 96 707 e ja poistojen lisäyksen jälkeen + 49 333,45 e.Toimintatuottoja oli 170 243 e (ed. vuonna 161 327) ja toimintakuluja 863 569 e (ed. vuonna 981 898).

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 42 % (ed. vuonna 58 %). Verotuloja kertyi 843 399 e (ed. vuonna 854.888) e, joista valtionrahoituksena oli 78 607 e (ed. vuonna 80 123 e). Toteutuma 99,5 %. Vuoden 2018 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 799 000 e. Toteutuma oli 96,6 % budjettiarviosta. Seurakunnan keskusrahastomaksut olivat 67 788 e, joka ylitti budjettiarvion 30 788 e. Toiminta-avustuksina saatiin 9 918 e. Rahoitustuotot ja –kulut olivat 15 2002 e. Metsätalouden tuotto oli 95 421 e. Maalämmön lisärakentamista varten otettiin lainaa 40 000 e, mutta laina maksettiin takaisin vuoden 2018 lopulla. Kirkkohallitus maksoi edellisen maalämpöprojektin viimeisen erän 10 500 e helmikuussa 2018.

Poistoja arvioitiin budjettiin 45 211 e, mutta toteutuma oli 47 373 e. Poistot lisääntyvät tulevaisuudessa, koska koko maalämmön toteutunut nettokustannuserä tulee vuosittain poistettavaksi.

Hautainhoitorahaston loppusumma oli 60 339,68 euroa. Hoidettavia hautoja oli 198 kpl, joista osa pitkäaikaisilla haudanhoitosopimuksilla. Seurakunta ei solmi enää uusia, pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia, vaan, vain kesän kattavia hoitosopimuksia.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2018 läsnä olevan väestön osalta 3 545 jäsentä (ed. vuonna 3551). Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

 2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

 4. oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 2-4 esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 4.4.2019

32 § Rippikoulun ohjesääntö 2019, liite nro 1

Kirkkohallitus on julkaissut Suuri ihme- Rippikoulusuunnitelma 2017 ohjelman otsikolla Elämää Jumalan kasvojen edessä (Suomen ev. -lut. kirkon julkaisuja 60). Osana rippikoulu-uudistusta Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.10.2018 rippikoulun malliohjesäännön. Se korvaa aiemmin voimassaolleen malliohjesäännön vuodelta 2002. Rippikoulun ohjesäännön hyväksyy seurakuntaneuvosto tai kirkkoneuvosto. Rippikoulun ohjesääntö luo puitteet rippikoulun järjestämiselle. Rippikoulun uudet RKS2017:n mukaiset ohjesäännöt tulee toimittaa tuomiokapituliin 18.4.2019 mennessä.

 

Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Toholammin seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin vahvistettavaksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi Toholammin seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, liite nro 1.

33 § Toholammin seurakunnan diakonin viran täyttäminen

Toholammin seurakunnan diakonin virka 1.6.2019 alkaen toistaiseksi on julistettu auki Toholammin seurakunnan www-sivulla, työministeriön nettisivulla www.mol.fi ja oikotiellä ajalla 27.2.-22.3.2019. Hakuaika päättyi 22.3.2019 klo 15.00.

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Anniina Lintilä sekä Marjo Karppinen. Työhaastatteluun 4.4.2019 kutsuttiin molemmat hakijat.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee Anniina Lintilän Toholammin seurakunnan diakonin virkaan. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Anniina Lintilän Toholammin seurakunnan diakonin virkaan perustellen päätöstään henkilön haastattelun ja työkokemuksen perusteella. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

34 § Energiajuomien ja nuuskan käyttäminen nuorisotiloissa ja tilaisuuksissa, liite nro 2

Kasvatustyöstä vastaava pappi Osmo Leppänen tuo esille, että Toholammin seurakunnan nuorisotiloista on löytynyt nuorteniltojen jäljiltä runsaasti nuuskarasioita ja energiajuomatölkkejä. Tämän johdosta Osmo Leppänen pyytää kirkkoneuvostoa kieltämään energiajuomien ja nuuskan käytön seurakunnan nuorisotiloissa ja nuorisotilaisuuksissa.

Esitys khra: Toholammin seurakunnan kirkkoneuvosto kieltää energiajuomien ja -tuotteiden sekä nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden käytön seurakunnan nuorisotiloissa ja nuorisotilaisuuksissa. Nuorisonohjaajan on huolehdittava siitä, että kieltoa noudatetaan.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaisesti. Liite nro 2.

35 § Vapaaehtoistyöryhmä

Seurakuntalaisten taholta on tuotu esille kiinnostus avustaa seurakuntaa talkoilla erilaisissa korjaustöissä, siivouksissa ja muissa pienimuotoisissa töissä.

Esitys, tp: Työntekijöiden kanssa käydyn keskustelun perusteella esitetään, että vapaaehtoistyöryhmä toimisi kaikissa seurakunnan kiinteistöissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vapaaehtoistyöryhmän tehtävät antaa ensisijaisesti talouspäällikkö hautausmaa- ja kiinteistöpuolelle, ja työryhmän koollekutsujana toimii kirkkoneuvoston nimeämä henkilö. Pidettävistä talkoista ilmoitetaan, jotta jokaisella on mahdollisuus osallistua.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi vapaaehtoistyöryhmän tehtävät esityksen mukaisesti ja valitsi työryhmän koollekutsujaksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Elvi Virkkalan. Pidettävistä talkoista ilmoitetaan lehdissä ja netissä.

Kokous 23.4.2019

42 § Toimikunnan nimen muuttaminen

Elvi Virkkala on tehnyt aloitteen kirkkoneuvostolle Hengellisen työn toimikunnan nimen muuttamiseksi tavoittavan työn toimikunnaksi (aloite 2/ 30.3.2019). Hengellisen työn toimikunta on keskustellut nimiasiasta kokouksessaan 01.04.2019. Toimikunta teki 4 esitystä neuvostolle valittavaksi:

-tavoittavan työn toimikunta,

-tavoittavan seurakuntatyön toimikunta

-tavoittavan hengellisen työn toimikunta

-hengellisen työn toimikunta.

 

Esitys khra: Kirkkoneuvosto tekee päätöksen hengellisen työn toimikunnan nimestä.

Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen Katja Rimpioja esitti hengellisen työn toimikunnan uudeksi nimeksi tavoittavan työn toimikunta. Esitystä kannatti Elvi Virkkala.

Kirkkoneuvosto päätti muuttaa hengellisen työn toimikunnan uudeksi nimeksi tavoittavan työn toimikunta. Viranhaltijat tekevät tarvittavat korjaukset mitä päätös edellyttää.

43 § Toimikuntien nimen muuttaminen vastuuryhmäksiElvi Virkkala on tehnyt aloitteen kirkkoneuvostolle Toholammin seurakunnan Toimikuntien nimien muuttamista vastuuryhmiksi (aloite 1/ 30.3.2019).

Virpi Ali-Haapala on selvittänyt asiaa pääkallopaikalta" (sähköposti 9.4.2019) ja hän on saanut tietää, "että Kirkkojärjestyksen 9 luvun ja 4 pykälän mukaan kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia ja siitä voi tulkinta, että neuvosto voi muuttaa toimikuntien nimen vastuuryhmiksi. Ei vaadi valtuuston käsittelyä eikä tuomiokapitulin lausuntoja. Jos olisi kyseessä johtokunnat, ne kuuluisivat kirkkovaltuustolle".

Esitys khra: Kirkkoneuvosto tekee päätöksen toimikuntien nimien muuttamisesta vastuuryhmiksi.

Päätös: Elvi Virkkala esitti toimikuntien nimen muuttamista vastuuryhmiksi. Esitystä kannatti Matti Korhonen. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti muuttaa toimikuntien nimen vastuuryhmiksi. Viranhaltijat tekevät tarvittavat korjaukset mitä päätös edellyttää.

44 § Esitys kirkkovaltuustolle: toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018, liitteet nro 1-2

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja talousarvion toteutumisvertailun.

Vuonna 2018 seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosikatteen osalta + 96 707 e ja poistojen lisäyksen jälkeen + 49 333,45 e.Toimintatuottoja oli 170 243 e (ed. vuonna 161 327) ja toimintakuluja 863 569 e (ed. vuonna 981 898).Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 42 % (ed. vuonna 58 %).

Verotuloja kertyi 843 399 e (ed. vuonna 854.888) e, joista valtionrahoituksena oli 78 607 e (ed. vuonna 80 123 e). Toteutuma 99,5 %. Vuoden 2018 talousarviossa oli verotulojen kertymäarvio kokonaisuudessaan 799 000 e. Toteutuma oli 96,6 % budjettiarviosta. Seurakunnan keskusrahastomaksut olivat 67 788 e, joka ylitti budjettiarvion 30 788 e. Toiminta-avustuksina saatiin 9 918 e. Rahoitustuotot ja –kulut olivat 15 2002 e. Metsätalouden tuotto oli 95 421 e. Maalämmön lisärakentamista varten otettiin lainaa 40 000 e, mutta laina maksettiin takaisin vuoden 2018 lopulla. Kirkkohallitus maksoi edellisen maalämpöprojektin viimeisen erän 10 500 e helmikuussa 2018. Poistoja arvioitiin budjettiin 45 211 e, mutta toteutuma oli 47 373 e. Poistot lisääntyvät tulevaisuudessa, koska koko maalämmön toteutunut nettokustannuserä tulee vuosittain poistettavaksi.

Hautainhoitorahaston loppusumma oli 60 339,68 euroa. Hoidettavia hautoja oli 198 kpl, joista osa pitkäaikaisilla haudanhoitosopimuksilla. Seurakunta ei solmi enää uusia, pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia, vaan vain kesän kattavia hoitosopimuksia.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Jäsenmäärä oli 31.12.2018 läsnä olevan väestön osalta 3 435 jäsentä (ed. vuonna 3551). Ennusteiden mukaan jäsenmäärä laskee myös tulevina vuosina. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät tasekirjasta. Liite nro 1.

Esitys: Kirkkoneuvosto

 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi,

 2. ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan,

 3. ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta,

 4.  oikeuttaa taloustoimiston tekemään toimintakertomukseen ja tilnpäätökseen tarvittaessa pieniä korjauksia ja tarkistuksia


 5. Päätös, kn 1.4.2019: Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kohdat 2-4 esityksen mukaisesti. Tilintarkastus suoritettiin 15.4.2019 ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus, liite nro 2.

 6. Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää kirkkovaltuustolle seuraavat asiat:

 7. hyväksyy toimintakertomuksen (tasekirja) ja tilinpäätöksen vuodelta 2018

 8. vahvistaa tilinpäätöksen ja sen, että tilikauden ylijäämä 49 333,45 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan, 9.

 9. päättää tili- ja vastuuvapaudesta.

 10. Päätös: Kirkkoneuvosto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen sekä kohdat 1-3 edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja päätettäväksi.

Kokous 23.5.2019

51 § Strategiatyöryhmän perustaminen, liite nro 1

Toholammin seurakunnalla on vuonna 2012 hyväksytty (KN 12.10.2012, §40 ja KV 12.11.2012, §15) strategia (liite nro 1), jonka päätavoitteet vuodelle 2017 ilmaistiin seuraavasti:

1. jumalanpalveluselämä on rikasta

2. seurakunta on avoin kaikille

3. palvelut, toiminnat ja työntekijät löytyvät läheltä

4. virasto- ja talouspalvelut säilyvät paikallisella tasolla

5. tiedotus on avointa, monipuolista ja riittävää

6. seurakunnan omien luottamushenkilöiden asiantuntemusta pidetään tärkeänä

Strategian työstämistä varten perustettiin silloin kirkkoherran johdolla toimiva strategiatyöryhmä, joka kokoontui n 8-10 kertaa työstämään strategiaa vuoden 2012 aikana.

Toholammin seurakunnan kirkkovaltuusto piti 2.5.2019 iltakoulun, jossa keskusteltiin Toholammin seurakunnan strategian päivittämisestä. Valtuuston iltakoulu ohjeisti strategiaan liittyen yleisellä tasolla niin, että ns. tavoittava työ olisi keskiössä strategiaa mietittäessä.

Esitys khra: Kirkkoneuvosto perustaa kirkkoherran johdolla toimivan strategiatyöryhmän, joka valmistelee Toholammin seurakunnan strategian päivittämisen. Työryhmään kuuluvat viranhaltijoiden edustajina kirkkoherra, talouspäällikkö, kappalainen sekä kolme muuta jäsentä kirkkoneuvostosta.

 

Kokouksessa annettu esitys, khra:

Käydyn keskustelun perusteella kirkkoneuvosto totea, että strategiatyöryhmää ei perusteta, vaan olemassa olevan strategian pääasiat kirjataan liitteen mukaisesti ja siihen lisätään kirkkovaltuuston iltakoulun evästys.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kokouksessa käsitellyn Toholammin seurakunnan strategian sekä painopistealueiden hyväksymistä vuosille 2019-2020.

 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen nro 1 a mukaisena.

52 § Maanvuokrausasia/Atso Ala-Kopsala, liite nro 2

Atso Ala-Kopsala on lähettänyt 8.4.2019 sähköpostia, jossa hän tiedustelee seurakunnan kantaa pellonraivaukseen ja salaojitukseen Lestintien varrella olevan seurakunnan omistamien maa-alueiden osalta. Ala-Kopsala suorittaisi raivauksen ja myöhemmin vuokraisi kyseiset alueet seurakunnalta.

Kyseessä on Kettukangas 849-401-69-11 erillinen palsta, em. Lestintien varrelta. Kuvio 2.0 on vanhaa metsää n. 0,2 ha ja kuvio 2.1 pellon reunakulmametsikkö n. 0,1 ha. Yhteispinta-alaa on n. 0,30 ha.

Rajaojan täytön jälkeen peltoalueelle tulisi yhtenäinen n. 3,25 ha käsittävä peltolohko. Liitteenä nro 2 tuottoarviolausunto 24.4.2019 MHY Keskipohjalta ja Ala-Kopsalan esitys salaojituksesta ja pellonraivauksesta.

Esitys, tp: Kirkkoneuvosto suorittaa katselmuksen ao. maa-alueella ja päättää asian jatkotoimenpiteistä.

Kokouksessa annettu esitys, tp: Seurakunta myy puuston ko. alueilta ja myöntää luvan Atso Ala-Kopsalalle pellon raivaukseen omalla kustannuksellaan. Alueet liitetään myöhemmin seurakunnan ja Ala-Kopsalan väliseen vuokrasopimukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

53 § Palkantarkistukset

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja työehtosopimuksista. Sopimuskausi on 26 kuukautta 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa, joka on yhteensä 3,2 % kahtena sopimusvuonna (1,6 % + 1,6 %).

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.

Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnassa kirkkoneuvosto. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Toholammin seurakunnassa ei ole käytössä palkan harkinnanvaraista osaa.

Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia epäkohtia.

Järjestelymääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden, vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvoimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Lisäksi voidaan luoda käytäntöjä, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.

Taustaa yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisän kriteerien osalta:

Työntekijäkokouksessa 7.12.2018 päätettiin yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluvien suorituslisän kriteereistä - miten toimitaan työpaikalla, miten toimitaan yhdessä ja miten jokainen voisi tuoda viihtyvyyttä ja toimivuutta työpaikalle. Jaettavasta suorituslisästä tehdään päätös syksyllä 2019.

Kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 18.10.2018 palkkatyöryhmän, johon kuuluvat khra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston pj., kirkkovaltuuston varapj. ja kirkkoneuvoston varapj.

Esitys, tp: Palkkatyöryhmä (vain luottamushenkilöt tässä pykälässä) laatii esityksen 1.4.2019 toteutettavan järjestelyerän jakamisesta ylimmän johdon osalta ja määrittää samalla tavoitteet ja käytännöt.

Esitys tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Päätös: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi pykälän 53 ajan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Elvi Virkkala ja sihteeriksi valittiin Marketta Similä. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti palkkatyöryhmän esityksen, liite nro 3.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta klo 19.02 § 53 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja palasivat kokoukseen klo 19.10.