Tekstin koko: A+ A-

Seurakuntavaalit 2018

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa sovittuina määräaikoina kirkkoherranviraston aukioloaikojen puitteissa.

Toimikunnat laativat muistiot kokouksistaan, jotka ovat luettavissa ao. työntekijöillä tai toimikunnan puheenjohtajalla. Kirkkoneuvosto on nimennyt edustajansa eri toimikuntiin.

Tietoa seurakuntavaaleista

 

Seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpano:

Heikki Liinamaa, pj.  (varajäsen Martti Hylkilä)

Raija Heikkinen, Yli-Lesti (Marja-Liisa Uusitalo)

Risto Koskela (Anneli Huhtala)

Marja Koskela (Sinikka Jutila)

Seija Hovila (Antero Ylitalo)

Jukka Lintilä (Kimmo Virkkala)

 

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma 3.9. klo 10-14 ja ti 4.9. klo 15-19, osoite Lampintie 7, 69300 Toholampi.

Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018 klo 16.00. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja on toimitettava ennen määräaikaa kirkkoherranvirastoon.

Huomaa, että vaalilainsäädäntö on tiukentunut. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, varajäsen, vaalitoimitsija tai -avustaja. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.

Ennakkoäänestys 6.11.-10.11.2018. Äänestäjän tulee ilmoittautua kotiäänestykseen viimeistään 2.11.klo 16 mennessä.

Varsinainen vaalipäivä su 18.11.2018 klo 11-20.

Seuraava vaalilautakunnan kokous 18.9.2018 klo 16.