Tekstin koko: A+ A-

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa sovittuina määräaikoina kirkkoherranviraston aukioloaikojen puitteissa.

Toimikunnat laativat muistiot kokouksistaan, jotka ovat luettavissa ao. työntekijöillä tai toimikunnan puheenjohtajalla. Kirkkoneuvosto on nimennyt edustajansa eri toimikuntiin.