Alakoululaisille 

Seurakunta tarjoaa alakouluikäisille kerhoja, leirejä ja Donkkis-iltoja, joissa on mahdollisuus kokea yhdessäolemisen iloa leikkien, askarrellen, liikkuen ja muun mukavan tekemisen parissa yhdessä toisten saman ikäisten kanssa.