Kirkkovaltuuston päätökset

Kirkkovaltuuston kokous 16.11.2021 klo 18.00

26 § Kirkkovaltuusto hyväksyi Toholammin seurakunnan ja OX2:n välisen maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen ja esittää sen hyväksymistä tuomiokapitulille.

27 § Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 2,00 %, eli pitämistä ennallaan.

Kirkkovaltuuston kokous 16.12.2021 klo 17.00

36 § Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.

37 § Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ylitykset.

 

Kirkkoneuvoston päätökset

Kirkkoneuvoston kokous 3.11.2021 klo 17.00

66 § Kirkkoneuvosto päätti esittää Toholammin seurakunnan ja OX2:n välisen maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä valtuustolle ja tuomiokapitulille.

67 § a) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kasvatuksen talo poistetaan seurakunnan kiinteistömassasta. Kasvatuksen talosta katkaistaan lämpö, ja ennen lämmönkatkaisua suoritetaan putkien tyhjennys.

b) Kasvatuksen talo tarjotaan purettavaksi. Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa esitetään purkamiskustannukset/tarjoukset 

c) Kirkkoneuvosto päätti, että nuorisotila sijoitetaan toistaiseksi srk-talon entiseen diakoniatoimistoon ja eteistilaan. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntataloon tehdään välittömästi kuntotarkastus ja kiinteistön huoltotoimenpiteitä ennen nuorisotilojen käyttöönottoa.

d) Kirkkoneuvosto päätti, että partiolippukunnalle tarjotaan Hongiston leirikeskusta toimintatilaksi väliaikaisesti.

68 § Kirkkoneuvosto myönsi tilinkäyttöoikeuksia.

69 § Kirkkoneuvosto myönsi eron seurakuntamestarin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

70 § Katsaus talouden tilaan.

71 § Kirkkoneuvosto päätti esittää valtuustolle tuloveroprosentin pitämistä ennallaan 2,00 prosentissa.

Kirkkoneuvoston kokous 7.12.2021 klo 17.00

78 § Kirkkoneuvosto valitsi Toholammin seurakunnan tietosuojavastaavaksi Mari Hautamäen 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

79 § Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman vuodelle 2022.

80 § Kirkkoneuvosto hyväksyi työntekijöiden koulutussuunnitelman vuodelle 2022.

81 § Kirkkoneuvosto valitsi Maria Hämeenkorven Toholammin seurakunnan lastenohjaajan/toimistosihteerin toimeen 1.2.2022 alkaen toistaiseksi.

82 § Kirkkoneuvosto käsitteli lausuntopyynnön seurakuntapastorin virasta.

83 § Kirkkoneuvosto päätti suorituslisän jakamisesta vuodelle 2022.

84 § Kirkkoneuvosto nimesi Toholammin seurakunnan viranhaltijajäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Kokkolan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan.

85 § Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ylitykset vuodelta 2021 ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

86 § Kirkkoneuvosto hyväksyi ostopalvelusopimukset Maija Leppäsen ja Risto Huhtala Oy:n kanssa.

87 § Kirkkoneuvosto määritteli Toholammin seurakunnan uuden viranhaltijan (talouspäällikkö) peruspalkan.

88 § Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston kokous 23.2.2022 klo 17.00

4 § Kirkkoneuvosto haastatteli seurakuntapastorin virkaa hakeneet.

5 § Kirkkoneuvosto käsitteli Lestijärven vanhaa pappilaa koskevan ostotarjouksen.

6 § Kirkkoneuvosto myönsi eron talouspäällikön virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

7 § Kirkkoneuvosto valitsi Toholammin seurakunnan työsuojelupäällikön tehtävään kirkkoherra Jorma Harjun.

8 § Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vaalilautakunnan asettamista ja että seurakunta pidetään yhtenä äänestysalueena.