Kirkkovaltuuston päätökset

Kirkkovaltuuston kokous 3.7. 2024 klo 17 

18 § Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

19 § Kirkkovaltuusto valitsi Sykäräisen kappelin dokumentoijaksi arkkitehti Esa Säkkisen.   

20 § Kirkkovaltuusto hyväksyi Toholammin seurakunnan strategian 2024-2026. 

21 § Kirkkovaltuusto päätti, että puukaupasta saatava ennakko sijoitetaan osuussijoituksiin. 

Kirkkovaltuuston kokous 29.5. 2024 klo 17

8 § Kirkkovaltuusto vahvisti arkkuhautapaikan hinnaksi seurakuntalaiselle 150 euroa ja uurnahaudan hinnaksi 75 euroa, ulkopaikkakuntalaisen, muun seurakunnan jäsenen tai kirkkoon kuulumattoman arkkuhautapaikan hinnaksi 300 euroa ja uurnahaudan hinnaksi 150 euroa. 

9 § Kirkkovaltuusto päätti, että Sykäräisen kappeli puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Uuden kappelin suunnittelu päätettiin aloittaa heti. Lisätutkimuksia kappelissa ei nähty tarpeelliseksi tehdä. 

 

Kirkkoneuvoston päätökset

Kirkkoneuvoston kokous 12.6. 2024

83 § Kirkkoneuvosto päätti, että yhteiskristillisiä tilaisuuksia voidaan järjestää kahdesti vuodessa. 

Kirkkoneuvoston kokous 20.5. 2024

71 § Kirkkoneuvosto valitsi toimistonhoitajan sijaisen ajalle 1.6. 2024-31.3.2025.

Kirkkoneuvoston kokous 17.4. 2024

48 § Kirkkoneuvosto päätti, että Toholammin seurakunnassa käynnistetään ympäristödiplomin hakuprosessi. 

51 § Tiedoksi: Toholammin seurakunnan ympäristövastaavaksi on nimetty seurakuntamestari