Päätöksenteko

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Toholammin seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 15 jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Kirkkovaltuustolle asiat tulevat käsittelyyn kirkkoneuvoston valmistelemina. Marraskuussa 2018 valittujen uusien luottamushenkilöiden toimikausi on 2019-22. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään syksyllä 2022.

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema seurakunnan ylin toimeenpaneva elin, johon valitaan varapuheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi valituilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa.

Hiippakunnat ja rovastikunnat

Seurakunnat muodostavat hiippakuntia, joita on Suomessa yhdeksän. Jokaista hiippakuntaa johtaa piispa tuomiokapitulin kanssa. Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa.
Toholammin seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan.

Oulun hiippakunnan 62 seurakuntaa muodostavat kahdeksan rovastikuntaa. Rovastikunta on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hiippakunnan hallinnollinen osa. Hiippakunnan seurakunnat kuuluvat rovastikuntiin, jotka ovat seurakuntaa suurempia hallinnollisia hiippakunnan yksiköitä.
Toholammin seurakunta kuuluu Kokkolan rovastikuntaan.

Kirkolliskokous

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous, johon kuuluu 109 edustajaa. Keskushallintoon kuuluu lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos. 

Tästä voit lukea lisää kirkolliskokouksesta.