Kaste - lahja lapselle

Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä." Ps.139:14

Jokainen ihminen tarvitsee rakkautta, huolenpitoa ja turvaa - varsinkin pieni, avuton lapsi. Tätä turvaa tahtoo myös seurakunta olla lapselle antamassa aivan syntymästä saakka. Kaste on lahja, joka kantaa läpi koko elämän.

Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:16-20)

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja jota ei ole kastettu. Tämä edellyttää rippikoulun käymistä, joka aikuisen osalta voi toteutua yksityisesti seurakunnan papin kanssa sovittavalla tavalla.

Kasteeseen perustuvat muut kirkolliset toimitukset. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Vanhimman perinteen mukaan kaste, seurakunnan yhteyteen ottaminen, on osa koko seurakunnan jumalanpalvelusta. Nykyisin kasteet toimitetaan yleensä kodeissa, mutta kastejumalanpalvelus kertoo vahvasti kasteen merkityksestä. 

Milloin lapsi voidaan kastaa?

Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kolme kuukautta. Se voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai muissa seurakunnan tiloissa. Kasteen toimittaa yleensä sen seurakunnan pappi, jonka alueella kaste toimitetaan tai vanhempien tehtävään pyytämä pappi. Kasteaika ja kastava pappi voidaan varata ottamalla häneen yhteyttä. Yhteystiedoista löytyvät Toholammin seurakunnan papit.

Ennen toimitusta pidettävässä kastekeskustelussa pappi kertoo kasteen merkityksestä ja sopii kastejuhlan yksityiskohdista vanhempien kanssa.

Vanhemmat saavat kotiin väestörekisterikeskuksesta lapsen nimen rekisteröintilomakkeen. Siihen merkitään lapsen etunimet, sukunimi sekä kummien koko nimet, sosiaaliturvatunnukset ja kirjoillaoloseurakunnat. Lomake palautetaan kastavalle papille.

Uskonnonvapauslain mukaan huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta. Alle vuoden ikäisen lapsen liittämisestä ensimmäistä kertaa jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi voi huoltaja päättää yksinkin. Ainakin toisen vanhemmista tulee kuitenkin olla kirkon jäsen, jotta lapsi voidaan kastaa.

Kummit

Kastettavalla täytyy olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja, evankelisluterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Lisäkummina voi olla myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Kummin ei tarvitse olla Suomen kansalainen. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.

Kotikaste

Kotikastetta varten tarvitaan kastepöytä, joka peitetään valkealla liinalla, pöydälle asetetaan kastemalja, Raamattu ja kynttilä. Kastemaljan vieressä voi myös olla pieni liina lapsen pään kuivaamista varten. Kastepöydällä voi myös olla kukkia.

Lapsen nimen lukeminen jumalanpalveluksessa

Kasteen jälkeen lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa ja hänen puolestaan rukoillaan. Kastepuuhun kiinnitetään pieni kastelintu. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen. Lasten ääntelyä kirkossa ei tarvitse arkailla, sillä lasten elämä ja äänet kuuluvat jumalanpalvelukseen. Jeesus itse kehotti tuomaan lapset luokseen. Kynttilänpäivän jumalanpalveluksessa meidän seurakunnassamme on tapana rukoilla vuoden aikana kastettujen puolesta sekä antaa kastelinnut perheille.

Lapsi, jota kastetaan. Käsi valuttaa vettä päähän.
Lapsi, jota kastetaan. Käsi valuttaa vettä päähän.