Toholammin seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali.

 

II KUULUTUS

Toholammin seurakunnan kirkkoherranvaali on jaettu kahteen äänestysalueeseen, Lestijärvi ja Toholampi. Varsinaisena vaalipäivänä su 1.10.2023 lestijärveläiset äänestävät Lestijärvellä ja toholampilaiset Toholammilla.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 1.10.2023 klo 12.00 Toholammin kirkossa, Kirkkotie 143, 69300 TOHOLAMPI sekä Lestijärven kirkossa, Lestintie 18, 69440 LESTIJÄRVI ja päättyy molemmissa kirkoissa 1.10.2023 kello 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestyksen voi suorittaa sekä Toholammin kirkkoherranvirastossa Lampintie 7, 69300 TOHOLAMPI maanantaista 25.9.2023 perjantaihin 29.9.2023, joka päivä kello 12–18 tai Lestijärven seurakuntakodilla Lestintie 12, 69440 LESTIJÄRVI tiistaina 26.9.2023 kello 10–13 ja torstaina 28.9.2023 kello 14–18.  

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. (KJ 9:32§). Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään torstaina 21.09.2023 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (/937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna torstaina 21.9.2023 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 050 4008 052.

Toholampi 31.07.2023

Toholammin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Heikki Liinamaa

KUULUTUS

 

Toholammin seurakunnassa toimitetaan Toholammin seurakunnan kirkkoherranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä tiistaina 8.8.2023 kello 10–14 ja keskiviikkona 9.8.2023 kello 15–19 (kirkkoherranvirastossa), Lampintie 7.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 1.10.2023 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 23.7.2023 (viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää).
 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä perjantaina 11.8.2023 kello 16.00 mennessä Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Lampintie 7, 69300 TOHOLAMPI.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia perjantaina 11.8.2023 kello 16.01       pidettävässä kokouksessaan.

Toholampi 14.07.2023

Toholammin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Heikki Liinamaa