Rippikoulu

Rippikoulu on seurakunnan järjestämää kasteopetusta. Rippikoulussa nuori perehtyy kirkon yhteiseen uskoon ja häntä ohjataan elämään seurakuntayhteydessä. Rippikoulu kutsuu pohtimaan omaa suhdettaan Jumalaan, Jeesuksen ja Pyhään Henkeen sekä uskonkysymyksiin.

Rippikoulu käydään tavallisesti sinä vuonna, jona nuori täyttää 15 vuotta.

Rippikouluun voivat hakeutua myös ne, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Jotkut nuoret liittyvät kirkkoon rippikoulun jälkeen. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulua käydään vajaa vuosi ja se sisältää jumalanpalveluskäyntejä, seurakunnan toimintaan tutustumista sekä kristilliseen oppiin syventymistä intensiivijaksolla. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon.

Konfirmaatio on kasteen ja kastetun vahvistamista. Konfirmaatiossa konfirmoitava tunnustaa uskonsa, hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan. Konfirmaatiossa nuoresta tulee täysivaltainen seurakunnan jäsen. Konfirmaatio antaa oikeuden kummin tehtävään ja osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä olla täysi-ikäisenä ehdokkaana seurakuntavaaleissa.

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Rippikoulu-info

Rippikoululaisille lähetetään kotiin rippikoulukortti, johon kerätään seurakuntaan tutusmisjakson aikana merkintöjä erilaisista tilaisuuksista. Tarkoitus on tutustua oman seurakunnan toimintaan, mutta jos käyt jumalanpalveluksessa toisella paikkakunnalla, tai sinulla on tiedossa kastetilaisuus, häät tai hautajaiset voit pyytää toimittavalta papilta merkinnän avoimeen kohtaan.

Korttiin kerätään

  • 5 jumalanpalveluskäyntiä
  • 3 vapaavalintaista tilaisuutta esim. nuortenilta, konsertti, toimitukset, seurat, lähetystilaisuudet, järjestöjen tilaisuudet, jumalanpalvelukset
  • 1 musiikkitapahtuma (Konsertit, kauneimmat joululaulut)
  • 1 kinkerit
  • 1 lähimmäisen palvelutehtävä, eli palkaton tehtävä tai palvelus apua tarvitsevalle

Kortin mukana saat myös kirjeen, jossa kerrotaan rippikoulun ulkoläksyistä. Ulkoläksyt ovat uskontunnustus, Isä meidän -rukous, Herran siunaus, 10 käskyä sekä kaste-ja lähetyskäsky. Kolme ensimmäistä ulkoläksyä toistuvat jokaisessa jumalanpalveluksessa. Näistä ei kannata pelästyä, kaikkia autetaan ja jokainen pääsee näistä läpi.