Raamatun sana tänään
Ma 30.11.2020

Siunattu hän, kuningas,
joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha,
kunnia korkeuksissa!

Luuk. 19:38
Tekstin koko: A+ A-

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet 1.8.2020 alkaen.

 

Valtioneuvoston 17.6.2020 linjauksen mukaan erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa.

Toholammin seurakunnassa noudatetaan kuitenkin piispojen antamaa suositusta noudattaa edelleen 1-2 metrin turvavälejä seurakunnan tiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakuntatilaisuuksissa.

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste-tai hääjuhla tai muistotilaisuus ovat yksityistilaisuuksia, joiden järjestämisestä ovat vastuussa niiden järjestäjät, ei seurakunta. Samoin vastuu kodeissa tai yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä.

Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä ja että niissä suositellaan noudatettavan turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä annettuja ohjeita.

 

Jokaisen seurakunnan tulee liittyä vuoden 2021 loppuun mennessä johonkin aluekeskusrekisteriin.

Toholammin seurakunta liittyy Kokkolan aluekeskusrekisteriin 1.6.2020.

 

Henkilöihin ja tiloihin liittyvät varaukset voi hoitaa suoraan papiston kautta tai edelleen Toholammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Lomakkeiden rekisteröinti ja virkatodistusten tilaukset siirtyvät Kokkolan aluekeskusrekisteriin. Muutoin toiminta jatkuu normaalina. 

Virkatodistuksen voi tilata suoraan tilauslinkin kautta tai

Kokkolan aluekeskusrekisteri

Läntinen Kirkkokatu 17

67100 Kokkola


avoinna ma-pe klo 9-15
p. 06 8296 261
sähköposti: **@**

Virkatodistusten tilauslinkki

https://lomakkeet.evl.fi/kokkolan-seurakuntayhtyma/virkatodistus

 

Toholammin kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja pe klo 10-12.

P. 06 8819 300 tai 050 4008 052. Myös muina aikoina palvellaan paikalla oltaessa.

s-posti: t **@****@**

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen täydentävä ohje seurakunnan tilaisuuksista koronapandemian aikana – laulaminen ja musiikki

1.6.2020

Musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa toiminnassa. Koronapandemian aikana on huolehdittava keinoista, joilla laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Arviot koronaviruksen leviämisen tavoista ja siihen liittyvistä riskitekijöistä ovat edelleen hajanaisia ja osin ristiriitaisia. Ehdottomasti oikeina pidettäviin käytäntöihin ei sen vuoksi ole mahdollista ohjata. Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu siitä, luoko laulaminen, huutaminen tai voimakas puhe sellaisen aero-solipilven, joka on omiaan levittämään virusta.

Tartuttavuuden kannalta on ilmeisesti keskeistä, kuinka kauan oleskellaan samassa tilassa ja kuinka lähellä tartuntalähdettä ollaan. Näin ollen tartuntariskiä voidaan pienentää rajaamalla tilaisuuden kestoa ja huo-lehtimalla riittävistä turvaväleistä ja hygieniasta. Täysin riskitöntä ihmisten kokoontuminen ei voi koskaan olla.

Noudatettavat periaatteet

1. Vain terveenä messuun. Seurakuntalaisia ja työntekijöitä muistutetaan, että messuun tai muuhun seurakunnan kokoontumiseen ei voi tulla, jos on vähänkään oireinen, sairas tai altistunut koronavirukselle.

2. Pidetään huolta turvaväleistä. Mitä pidemmät turvavälit, sitä todennäköisemmin kaikki säilyvät terveinä, vaikka lauletaan.

3. Kirkkotilan hyvä ilmanvaihto tai ulkoilmatilaisuudet. Hyvä ilmanvaihto vähentää tarttuvuutta. Laulami-nen ulkotiloissa on turvallisempaa kuin sisällä. Sisätiloissa laulettaessa on syytä kiinnittää huomiota tilaisuu-den kestoon ja ilmanvaihtoon (esim. läpiveto).

4. Pitkien tilaisuuksien keston lyhentäminen. Altistuminen virukselle kasvaa, jos tilaisuus kestää pitkään.

5. Paikallisuus. Mikäli ollaan paikkakunnalla, jossa epidemiaa ei juurikaan ole, tartuttavuusriski on vähäi-nen. Sen sijaan alueilla, joilla on paljon tartuntoja, voidaan harkita voimakkaampia varotoimenpiteitä. Seu-rakuntien tulee huomioida tämä ja suhteuttaa oma toimintansa sen mukaan.

Suositukset

Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää ja kestoa. Muu musiikki voi olla kuunneltavaa. Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää, kunnes tartuntatilanne on sellainen, että tar-vetta erityiseen varovaisuuteen ei ole. Puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan, ja turvavälien tulee silloin olla huomattavasti laajemmat kuin laulettaessa.

Jumalanpalveluksien ja muiden tilaisuuksien ei tule olla tarpeettoman pitkiä, ja ilmanvaihdosta on pidettävä huoli.

Turvavälit ovat tarpeen silloinkin, kun tilaisuuksia pidetään ulkona. Ulkotiloissa myös kuorot voivat laulaa pienillä kokoonpanoilla turvavälit huomioiden.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

 

Yhteystiedot:

Kirkkoherra Jorma Harju, p. 040 753 5006, s-posti: **@**

Kappalainen Osmo Leppänen, p. 044 081 9313, s-posti: **@**

Kanttori Iiris Rautiola p. 044 081 9326, s-posti: **@**

Diakoni Anniina Lintilä p. 044 0819314, s-posti: **@**

Talouspäällikkö Irmeli Kivelä p. 040 182 2750, s-posti: **@**

Palveleva puhelin

0400 22 11 80
Avoinna joka ilta klo 18 - 24.

Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm). 

Tietoa avioliiton esteiden -tutkintapalvelusta: https://evl.fi/perhejuhlat/haat/avioliiton-esteiden-tutkinta-ja-esteettomyystodistus/tietoa-avioliiton-esteiden-tutkinta-asiointipalvelusta

Varmista avioliittokuuluksen lukemispäivä kirkkoherranvirastosta, p. 06 881 9300 tai 050 400 8052, koska Lestijärven kirkossa ei ole joka sunnuntai messua tai jumalanpalvelusta. Toholammin kirkossa on vastaavasti joka sunnuntai.

 

Ajankohtaista:

Lähetystyö

Evankeliumi kuuluu maailman kaikille ihmisille. Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn  (Matt 28:19-20). Lue lisää

Kirkolliset

Katso seurakunnan tapahtumat ja konsertit. Lue lisää

Kirkossa luettavat tekstit

  Lue lisää

Syketyö

Syke on Toholammin seurakunnan uusi työmuoto, jossa tarkoituksena on tavoittaa heitä, jotka eivät ole vielä löytäneet kotiaan seurakunnasta sekä tarjota aivan uutta virtaa juurtuneimmillekin jäsenille. Syketyö on tavoittavaa työtä, joka tulee lähelle ihmisen arkea. Haluamme oppia tuntemaan toisiamme ja Jumalaa paremmin. Lue lisää

Ajankohtaista diakoniatyössä

Diakoniatoimisto on muuttanut uuteen paikkaansa seurakuntakodilta Vanhaan Pappilaan. Diakoniatoimisto on jatkossa avoinna sopimuksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että soittamalla voit parhaiten varmistaa diakonin ... Lue lisää

Esirukous

Esirukoussivulla voit jättää rukouspyyntösi liitettäväksi seurakunnan yhteiseen esirukoukseen, joka rukoillaan jumalanpalveluksissa. Lue lisää

SEURAAVIA TILAISUUKSIA